Георги Шинков Забунов

Проф. д-р Георги Шинков Забунов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 10:00ч. - 12:00ч. и 13:00ч. - 15.00ч.

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Albena Stefanova & Georgi Zabunov
Заглавие: Higher Education In а Pandemic: Global Implications Based оn A Case Study From Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Strategies for Policy in Science and Education
Страници от-до: 469-480
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Az-buki National Publishing House for Education and Science
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Забунов, Г. и колектив
Заглавие: България и Евразийският икономически съюз: възможности за сътрудничество
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Общ брой страници: 230
Страници от-до: 1-23
Процент участие в съавторство: 10
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: Не

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Забунов, Г.
Заглавие: Възможности за използване на географски информационни системи за анализ на пазара на недвижими имоти
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Общ брой страници: 128
Страници от-до: 1-128
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка: Не

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Забунов, Г.
Заглавие: Методологически аспекти на анализа на пазара на недвижими имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти и бизнес, бр. 2
Страници от-до: 94-102
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов
Заглавие: Потребителско поведение: теория и изследване
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 169
Страници от-до: 1-169
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 11
Забележка: 11 печатни коли

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов
Заглавие: Потребителско поведение: теория и изследване
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 169
Страници от-до: 1-169
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 11
Забележка: 11 печатни коли

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов
Заглавие: Потребителско поведение: теория и изследване
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 169
Страници от-до: 1-169
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 11
Забележка: 11 печатни коли

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов
Заглавие: Маркетингови изследвания в кооперативни организации
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 219
Страници от-до: 1-219
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: 14 печатни коли

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов и колектив, ръководител проф. д-р Симеон Желев
Заглавие: Култури, субкултури, стил на живот
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Потребителско поведение
Страници от-до: 212-228
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов и колектив, ръководител проф. д-р Симеон Желев
Заглавие: Култури, субкултури, стил на живот
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Потребителско поведение
Страници от-до: 212-228
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов и колектив, ръководител проф. д-р Симеон Желев
Заглавие: Личност и аз образ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Потребителско поведение
Страници от-до: 195-211
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Georgi Zabunov
Заглавие: A Conceptual Framework for Improving the Evacuation and Disaster Response Systems of Large Public and Business Buildings
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Под печат, icaictsee.unwe.bg
Страници от-до: 230-240
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): http://icaictsee.unwe.bg/, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-22/2017
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО И БИЗНЕСА
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: Димитър Георгиев Велев, Георги Шинков Забунов и др.
Описание: Вид по изпълнител: Колективен проект Направление: Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа Тема: БЪЛГАРИЯ И ЕВРАЗИЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО Бюджетни години: 2017, 2018,
Начало (година): 2017
Начало (месец): 11
Край (година): 2019
Край (месец): 11
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-17/2017
Наименование: БЪЛГАРИЯ И ЕВРАЗИЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ръководител: доц. д-р Георги Шинков Забунов
Колектив: Петко Димитров Ганчев; Димитър Георгиев Велев; Диана Маринова Маринова; Райна Москова Койчева; Паскал Неделчев Желев; Антония Иванова Пенчева; Драгомир Желчев Стефанов; Надя Викторова Гилина; Щелян Стефанов Калчев; Георги Величков Янков; Димитър Дими
Описание: Вид по изпълнител: Колективен проект; Направление: Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа Тема: БЪЛГАРИЯ И ЕВРАЗИЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО Бюджетни години: 2017, 2018
Начало (година): 2017
Начало (месец): 11
Край (година): 2019
Край (месец): 11
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : № НИД НИ 1-3/2014
Наименование: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИРМИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Ръководител: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Колектив: 1. Димитър Георгиев Велев професор, доктор; 2. Георги Шинков Забунов доцент, доктор; 3. Пламена Венцеславова Златева доцент, доктор; 4. Теодора Йорданова Рупска, доцент, доктор; 5. Николинка Димитрова Игнатова главен асистент, доктор; 6. На
Описание: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИРМИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Начало: 07.05.2014
Край: 10.12.2016
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-16/2013 г.
Наименование: ИМОТНИТЕ ИНДЕКСИ И РЕЙТИНГИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Ръководител: доц. д-р Георги Забунов
Колектив: 1. проф. д-р Йорданка Христова Йовкова, УНСС – София; Катедра „Недвижима собственост”; 2. доц. д-р Тихомир Петров Пелов, УНСС – София; Катедра „Недвижима собственост”; 3. доц. д-р Владя Бориславова Борисова, УНСС – София; Катедра „Творчески индустрии
Описание: ИМОТНИТЕ ИНДЕКСИ И РЕЙТИНГИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Дата на подаване: 10.10.2013
Вх. №: НИД НИ 1-16/2013 г.
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Международна научна конференция на тема „Управление на недвижимата собственост“
Брой: 1

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-16/2013 г.
Наименование: ИМОТНИТЕ ИНДЕКСИ И РЕЙТИНГИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Ръководител: доц. д-р Георги Забунов
Колектив: 1. проф. д-р Йорданка Христова Йовкова, УНСС – София; Катедра „Недвижима собственост”; 2. доц. д-р Тихомир Петров Пелов, УНСС – София; Катедра „Недвижима собственост”; 3. доц. д-р Владя Бориславова Борисова, УНСС – София; Катедра „Творчески индустрии
Описание: ИМОТНИТЕ ИНДЕКСИ И РЕЙТИНГИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Начало: 10.10.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1374
Място на провеждане: гр. Лодз, Република Полша
Организатор: Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego Department of Spatial Econometrics University of Lodz
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов, гл. ас. д-р Георги Пенчев
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 110-127
Дата на провеждане: 09.07.2014
Дата на публикуване: 10.05.2015
Наименование на научния форум: III SCIENTIFIC CONFERENCE Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis LODZ, JUNE 9-10, 2014
Тема: Relationship Real Estate Prices – Urban Security: Spatial Analyses and Dependencies
Забележка: Статия

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: Икономически унивирситет, Варна
Организатор: катедра Икономика на строителството, Икономически университет, Варна
Автор/и: доц. Георги Забунов, ас. Надя Гилина
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 134-143
Дата на провеждане: 29.11.2013
Дата на публикуване: 30.11.2013
Наименование на научния форум: ХХVІІІ Научна конференция с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост"
Тема: Възможност за създаване на клъстер "фасилити мениджмънт" в България
Забележка: изд. "Наука и икономика", Икономически университет, Варна, 2013

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: Новосибирск, Русия
Организатор: НГТУ
Автор/и: доц. Георги Забунов, ас. Надя Гилина
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 589-594
Дата на провеждане: 26.10.2013
Дата на публикуване: 29.10.2013
Наименование на научния форум: Международной научно-практической конференции
Тема: Институциональные субъекты и сформировавшиеся институциональные ловушки на рынке недвижимости в Болгарии
Забележка: ISBN 978-5-7782-2300-4

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: Русия, Санкт-Петербург
Организатор: Санкт-Петербургский госодарственный экономический университет, Институт управления, Кафедра экономики и менеджмента недвижимости
Автор/и: доц. д-р Георги Забунов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 117-120
Дата на провеждане: 04.04.2013
Дата на публикуване: 05.04.2013
Наименование на научния форум: Равиваюсщиеся рынки недвижимости в глобальной экономике: инвестиционная привлекательность и перспективы роста
Тема: Изучение поведения покупателей надвижимости в условиях глобализации
Забележка: Изд. ИзПК СПбГЭУ, 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская 5, сборник доклади

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-16/2013
Наименование: Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск
Ръководител: доц. д-р Георги Забунов
Колектив: доц. д-р Георги Забунов, проф. д-р Йорданка Йовкова и други
Описание: Изследване на имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти участващи като инструменти за управлението на рисковете при инвестиране в недвижими имоти.
Дата на подаване: 19.04.2013
Вх. №: НИД НИ 1-16/2013
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Управлението на недвижимата собственост като антикризисен инструмент, стр. 182 - 188
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Компютърно базирана система за управление на отношенията с клиенти с подсистема за изучаване на пазара на недвижими имоти, стр. 74 - 79
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: катедра Икономика на недвижимата собственост
Автор/и: доц. Георги Забунов, доц. д-рД.Велев и доц. д-р П.Златева
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 138-142
Дата на провеждане: 18.05.2012
Дата на публикуване: 18.05.2012
Наименование на научния форум: Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието
Тема: Корпоративна устойчивост при управление на недвижима собственост
Забележка: Докладите са отпечатани в изд. "АВАНГАРД ПРИМА"

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. д-р Георги Забунов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Общата икономическа теория за пространственото разположение на икономическите неравенства и недвижимата собственост"

Име на списание/издателство: УИ, Стопанства, УНСС, София

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9-25

Забележка: Сборник студии "Иконимика и управление на недвижимата собственост"

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. д-р Георги Забунов и доц. д-р Тихомир Пелов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Пазарът на недвижими имоти и неговото регулиране"

Име на списание/издателство: УИ, Стопанства, УНСС, София

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 26-29

Забележка: Сборник студии "Икономика и управление на недвижимата собственост"

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 02/2011

Място на провеждане: Дубай

Организатор: IPEDP

Автор/и: G. Zabunov, Zlateva, P., Velev, D.

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 124-128

Дата на провеждане: December 28-30

Дата на публикуване: December 28

Наименование на научния форум: International Conference on E-business, Management and Economics

Тема: A Model of Intention to Purchase as a Component of Social CRM System

Забележка: Конференция в Дубай

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 03

Място на провеждане: Bourgas

Организатор: Springer-Verlag: Berlin Heilderberg

Автор/и: G. Zabunov, D. Velev, P. Zlateva

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 89-93

Дата на провеждане: 02.03.2011

Дата на публикуване: 02.03.2011

Наименование на научния форум: Third International Conference on Softwear, Services and Semantic Technologies (S3T); Advances in Inteligent and Soft Computing

Тема: A model for Fuzzy Logic Assessment of Real Estate Investment Risks

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 04

Място на провеждане: Sofia

Организатор: UNWE, Department of tourism economics

Автор/и: G. Zabunov, D. Velev, P. Zlateva

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 139-147

Дата на провеждане: 11.11.2011

Дата на публикуване: 11.11.2011

Наименование на научния форум: International ConferenceDedicated to the 20th Anniversary of the Department of Tourism Economics: Tourism Challenges in XXI Century

Тема: Risk Assessment Analysis of Real Property in Tourism

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 05

Място на провеждане: Варна

Организатор: ИУ Варна, кат. "Икономика и управление на строителството"

Автор/и: Г. Забунов, Д. Велев, П. Златева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 117-125

Дата на провеждане: 20.11.2011

Дата на публикуване: 20.11.2011

Наименование на научния форум: 26-та научна конференция с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост"

Тема: Компютърно базирана система за управление на отношенията с клиенти с подсистема за изучаване пазара на недвижими имоти

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 06

Място на провеждане: София

Организатор: УНСС - София, кат. "Информационни технологии и комуникации"

Автор/и: Г. Забунов, Д. Велев, П. Златева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 104-111

Дата на провеждане: 02.12.2012

Дата на публикуване: 01.12.2012

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието"

Тема: Възможности за представяне на хедонистични модели за ценообразуване на жилищни имоти в системи за управление на отношенията с клиентите

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 01/2010

Място на провеждане: гр.Варна, България

Организатор: Икономически университет, Варна

Автор/и: доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Димитър Велев, доц. д-р Пламена Златева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 710-720

Дата на провеждане: май 2010

Дата на публикуване: май 2010

Наименование на научния форум: Световната криза и икономическото развитие

Тема: Новите информационни технологии като източник на конкурентни предимства при управление на недвижима собственост

Забележка: Юбилейна международна научна конференция, сборник доклади, том 2

Година: 2010 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 02/2010

Място на провеждане: гр.Варна, България

Организатор: Икономически университет ,Варна, катедра "Икономика и управление на строителството"

Автор/и: доц. д-р Георги Забунов, Петко Кьосев

Процент участие в съавторство: 80

Брой страници от-до: 80-92

Дата на провеждане: 26.10.2010

Дата на публикуване: 26.10.2010

Наименование на научния форум: Строително предприемачество и недвижима собственост

Тема: Проблеми на фасилити мениджмънта във висше учебно заведение

Забележка: Сборник с доклади от 25-та научна конференция с международно участие

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 44/ 2009

Наименование: "Методология за информационно осигуряване на бизнеса в условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing"

Ръководител: доц. д-р Димитър Велев

Колектив: доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Марин Гълъбов, доц. д-р Пламена Златева

Описание: Научно изследователска тема

Начало: 15.07.2009

Край: 10.12.2011

Забележка: участие с разработка на тема Нови технологии в управлението на недвижимата собственост

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. д-р Георги Забунов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Икономика и управление на недвижимата собственост

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство", УНСС София

Място на публикуване: Университетско издателство "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8-29

Забележка: Заглавие на студията: "Общата икономическа теория за пространственото разположение на икономическите неравенства и недвижимата собственост"

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Тихомир Пелов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Икономика и управление на недвижимата собственост

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство", УНСС София

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 15

Брой страници от-до: 30-34

Забележка: пар. 1 - "Пазар на недвижими имоти - същност и съдържание", от т. ІІ - "Пазарът нанедвижими имоти и неговото регулиране"