Георги Шинков Забунов

Проф. д-р Георги Шинков Забунов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 10:00ч. - 12:00ч. и 13:00ч. - 15.00ч.
Научни интереси: брандинг; потребителско поведение; изучаване пазара на недвижими имоти; управление на недвижими имоти; фасилити мениджмънт; бизнес информационни системи (CRM системи, системи за фасилити мениджмънт и сградна автоматизация)