Георги Шинков Забунов

Проф. д-р Георги Шинков Забунов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 10:00ч. - 12:00ч. и 13:00ч. - 15.00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 9.1.2024 г. 9.00 203К (карта) Научна етика Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 183
зимна редовна 15.1.2024 г. 11.00 А 4005 (карта) Бизнес мениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 174
зимна редовна 15.1.2024 г. 11.00 А 4005 (карта) Бизнес мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 174
зимна редовна 15.1.2024 г. 9.00 А 4005 (карта) Управление на бизнес процеси Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 173
зимна редовна 15.1.2024 г. 9.00 А 4005 (карта) Управление на бизнес процеси Предприемачество редовно бакалавър 173
зимна редовна 17.1.2024 г. 11.00 А 2029 (карта) Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 164
зимна редовна 17.1.2024 г. 13.00 408К (карта) Бизнес мениджмънт Предприемачество редовно бакалавър 173
зимна редовна 17.1.2024 г. 13.00 408К (карта) Бизнес мениджмънт Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 173
зимна поправителна 23.1.2024 г. 11.00 А 5008 (карта) Бизнес мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 174
зимна поправителна 23.1.2024 г. 11.00 А 5008 (карта) Бизнес мениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 174
зимна поправителна 23.1.2024 г. 13.00 А 4005 (карта) Бизнес мениджмънт Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 173
зимна поправителна 23.1.2024 г. 13.00 А 4005 (карта) Бизнес мениджмънт Предприемачество редовно бакалавър 173
зимна поправителна 24.1.2024 г. 11.00 411K (карта) Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 164
зимна поправителна 24.1.2024 г. 13.00 А 5004 (карта) Научна етика Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 183
зимна поправителна 24.1.2024 г. 9.00 411К (карта) Управление на бизнес процеси Предприемачество редовно бакалавър 173
зимна поправителна 24.1.2024 г. 9.00 411К (карта) Управление на бизнес процеси Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 173