Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 2119 (карта) Бизнес мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л понеделник 09.00 - 12.15 2119 (карта) Бизнес мениджмънт Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л понеделник 17.45 - 21.00 1084 (карта) Управление на бизнеса с недвижими имоти Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 09.00 - 10.30 П035 (карта) Управление на бизнес процеси Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 145 14500
Л вторник 09.00 - 10.30 П035 (карта) Управление на бизнес процеси Предприемачество бакалаври редовно 145 14500
Л вторник 10.45 - 12.15 411К (карта) Бизнес мениджмънт Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 145 14500
Л вторник 10.45 - 12.15 411К (карта) Бизнес мениджмънт Предприемачество бакалаври редовно 145 14500
Л вторник 12.30 - 14.00 П035 (карта) Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 195 19500