Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 09.00 - 10.30 5022 Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 165 16500
Л четвъртък 11.35 - 14.05 2111 Фасилити мениджмънт Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100