Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 2119 Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 151 15100
Онлайн занятие » Л вторник 11.30 - 14.00 5008 Фасилити мениджмънт Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200