Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 11.00 Бизнес мениджмънт Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 145
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 11.00 Бизнес мениджмънт Предприемачество редовно бакалавър 145
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 9.00 Бизнес мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 142
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 9.00 Бизнес мениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
Онлайн изпит » зимна редовна 12.1.2022 г. 16.00 Управление на бизнеса с недвижими имоти Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 11.00 Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 195
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 9.00 Управление на бизнес процеси Предприемачество редовно бакалавър 145
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 9.00 Управление на бизнес процеси Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 145
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2022 г. 16.00 Управление на бизнеса с недвижими имоти Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » зимна поправителна 24.1.2022 г. 11.00 Управление на бизнес процеси Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 145
Онлайн изпит » зимна поправителна 24.1.2022 г. 11.00 Управление на бизнес процеси Предприемачество редовно бакалавър 145
Онлайн изпит » зимна поправителна 24.1.2022 г. 13.00 Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 195
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 11.00 Бизнес мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 142
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 11.00 Бизнес мениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 13.00 Бизнес мениджмънт Предприемачество редовно бакалавър 145
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 13.00 Бизнес мениджмънт Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 145