Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток