Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 14.00 4005 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 18900
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 15.45 2067 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л 19.2.2021 г. - 21.2.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.2.2021 г. - 28.2.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800