Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.00 2067 (карта) Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Л вторник 16.00 - 17.30 2013 (карта) Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 19900
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 2065 (карта) Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 18.2.2022 г. - 20.2.2022 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 25.2.2022 г. - 27.2.2022 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800