Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 2013 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 19900
Л понеделник 12.30 - 14.00 2065 Бизнес комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Л понеделник 14.15 - 15.45 2065 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Л понеделник 17.45 - 21.00 П034 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 8.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Дигитална трансформация Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 15.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 22.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 19.11.2021 г. - 21.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 26.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 3.12.2021 г. - 5.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 10.12.2021 г. - 12.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 18.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2061 Анализ на големи данни в маркетинга Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 19.12.2021 г. 9.00 - 13.00 2061 Анализ на големи данни в маркетинга Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800