Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
23.5.2020 г. 9.00 - 11.00 2119 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.5.2020 г. 19.45 - 20.45 ТЦ Приложен мениджмънт Администрация и управление редовно бакалавър 235
28.5.2020 г. 14.00 - 16.00 П036 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 225
28.5.2020 г. 16.00 - 18.00 П036 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация дистанционно бакалавър 934
29.5.2020 г. 14.00 - 16.00 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 228
29.5.2020 г. 16.00 - 18.00 П036 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
30.5.2020 г. 11.30 - 12.30 ТЦ Основи на управлението Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
30.5.2020 г. 11.30 - 12.30 ТЦ Основи на управлението Политология -напр. редовно бакалавър 318
30.5.2020 г. 13.15 - 14.15 БИБЛ. Основи на управлението Икономика и бизнес редовно бакалавър 144
30.5.2020 г. 13.15 - 14.15 ТЦ Основи на управлението Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 146
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 2023 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация дистанционно бакалавър 935
31.5.2020 г. 11.00 - 13.00 1085 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
31.5.2020 г. 13.00 - 15.00 1085 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
31.5.2020 г. 15.00 - 18.00 2009 Приложен мениджмънт Администрация и управление дистанционно бакалавър 937
6.6.2020 г. 11.00 - 13.00 Аула Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 731
6.6.2020 г. 9.00 - 11.00 Аула Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 730
7.6.2020 г. 11.00 - 13.00 Аула Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
7.6.2020 г. 13.00 - 15.00 Аула Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
7.6.2020 г. 13.00 - 15.00 Аула Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
7.6.2020 г. 9.00 - 11.00 Аула Приложен мениджмънт Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 733