Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 16.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
лятна редовна 31.5.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес редовно бакалавър 172
лятна редовна 31.5.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Предприемачество редовно бакалавър 172
лятна редовна 31.5.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Бизнес икономика редовно бакалавър 172
лятна редовна 31.5.2022 г. 13.00 203К (карта) Основи на управлението Бизнес логистика редовно бакалавър 176
лятна редовна 31.5.2022 г. 13.00 203К (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 176
лятна редовна 1.6.2022 г. 9.00 2005 (карта) Приложен мениджмънт Регионално развитие редовно бакалавър 204
лятна редовна 1.6.2022 г. 9.00 2005 (карта) Приложен мениджмънт Публична администрация редовно бакалавър 204
лятна поправителна 2.6.2022 г. 16.00 2112 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 4.6.2022 г. 11.00 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 4.6.2022 г. 9.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 4.6.2022 г. 9.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2022 г. 16.00 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 939
Онлайн изпит » условна сесия 7.6.2022 г. 16.00 (карта) Приложен мениджмънт Администрация и управление дистанционно бакалавър
лятна поправителна 8.6.2022 г. 11.00 308К (карта) Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 234
лятна поправителна 8.6.2022 г. 9.00 308К (карта) Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 231
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Бизнес логистика редовно бакалавър 176
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Предприемачество редовно бакалавър 172
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес редовно бакалавър 172
условна сесия 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Управленски решения и риск Бизнес администрация редовно бакалавър
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Приложен мениджмънт Регионално развитие редовно бакалавър 204
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Приложен мениджмънт Публична администрация редовно бакалавър 204
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Бизнес икономика редовно бакалавър 172
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 203К (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 176
Онлайн изпит » лятна поправителна 12.6.2022 г. 11.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 936
Онлайн изпит » лятна поправителна 12.6.2022 г. 9.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 732
годишна поправителна 13.6.2022 г. 11.00 2023 (карта) Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 231
годишна поправителна 13.6.2022 г. 9.00 2023 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 231
Онлайн изпит » годишна поправителна 16.6.2022 г. 16.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 936
Онлайн изпит » годишна поправителна 18.6.2022 г. 12.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 732
годишна поправителна 11.9.2022 г. 11.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
годишна поправителна 11.9.2022 г. 11.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
годишна поправителна 11.9.2022 г. 13.00 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. Хасково дистанционно магистър 78
годишна поправителна 11.9.2022 г. 9.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
годишна поправителна 11.9.2022 г. 9.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 5004 (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 176
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 5004 (карта) Основи на управлението Предприемачество редовно бакалавър 172
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 5004 (карта) Основи на управлението Бизнес логистика редовно бакалавър 176
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 5004 (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес редовно бакалавър 172
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 5004 (карта) Основи на управлението Бизнес икономика редовно бакалавър 172
годишна поправителна 13.9.2022 г. 10.00 2094 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 13.9.2022 г. 9.00 2094 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 13.9.2022 г. 9.00 2094 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2019 (карта) Приложен мениджмънт Публична администрация редовно бакалавър 204
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2019 (карта) Приложен мениджмънт Регионално развитие редовно бакалавър 204
годишна поправителна 14.9.2022 г. 18.00 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 939
годишна поправителна 15.9.2022 г. 11.00 2023 (карта) Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 234
годишна поправителна 15.9.2022 г. 13.00 2122 (карта) Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 201
годишна поправителна 15.9.2022 г. 13.00 2122 (карта) Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 202
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 (карта) Методи за изследване и академично писане Комуникационен мениджмънт - 2 сем Хасково дистанционно магистър 78
годишна поправителна 18.9.2022 г. 10.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 18.9.2022 г. 12.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 18.9.2022 г. 14.00 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38