Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
19.1.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 224
19.1.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 225
19.1.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 226
20.1.2018 г. 12.00 - 14.00 П038 Управление на операциите Бизнес администрация дистанционно бакалавър 932
20.1.2018 г. 9.00 - 12.00 2006 Основи на управлението Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
23.1.2018 г. 16.00 - 18.00 П034 Методи за изследване в бизнеса Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
24.1.2018 г. 16.00 - 18.00 П034 Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
24.1.2018 г. 18.00 - 20.00 П034 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
24.1.2018 г. 18.00 - 20.00 П034 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
28.1.2018 г. 11.00 - 13.00 406 Управление на операциите Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 805
28.1.2018 г. 13.00 - 15.00 301 Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
28.1.2018 г. 13.00 - 15.00 301 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
28.1.2018 г. 9.00 - 11.00 406 Управленски решения и риск Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 730
29.1.2018 г. 12.00 - 14.00 П034 Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 219
29.1.2018 г. 14.00 - 16.00 П034 Основи на приложния мениджмънт Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Методи за изследване в бизнеса Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Управление на операциите Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
2.2.2018 г. 16.00 - 18.00 4005 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
6.2.2018 г. 11.00 - 13.00 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
6.2.2018 г. 11.00 - 13.00 П036 Управление на операциите Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
6.2.2018 г. 11.00 - 13.00 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
6.2.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 224
6.2.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 225
6.2.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 226
6.2.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Основи на управлението Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
6.2.2018 г. 15.00 - 17.00 2005 Управление на операциите Бизнес администрация дистанционно бакалавър 932
7.2.2018 г. 11.00 - 13.00 П034 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
7.2.2018 г. 11.00 - 13.00 П034 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
7.2.2018 г. 11.00 - 13.00 П034 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
7.2.2018 г. 11.00 - 13.00 П034 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
7.2.2018 г. 9.00 - 11.00 П034 Основи на приложния мениджмънт Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
7.2.2018 г. 9.00 - 11.00 П034 Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 219
17.2.2018 г. 11.00 - 13.00 303 Управление на операциите Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 805
17.2.2018 г. 12.00 - 13.00 303 Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
17.2.2018 г. 9.00 - 11.00 501 Управленски решения и риск Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 730