Заместник-ректор
по учебната дейност

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 27.1.2023 г. 14.15 ИЦ2 (карта) Управленски решения и риск Бизнес администрация редовно бакалавър 203
зимна редовна 27.1.2023 г. 14.15 ИЦ2 (карта) Управленски решения и риск Публична администрация редовно бакалавър 204
зимна редовна 27.1.2023 г. 14.15 ИЦ2 (карта) Управленски решения и риск Регионално развитие редовно бакалавър 204
зимна редовна 27.1.2023 г. 14.15 ИЦ2 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 234
зимна редовна 27.1.2023 г. 16.00 2094 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 27.1.2023 г. 18.30 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 28.1.2023 г. 11.15 ИЦ1 (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 156
зимна редовна 28.1.2023 г. 11.15 ИЦ1 (карта) Основи на управлението Бизнес логистика редовно бакалавър 156
Онлайн изпит » зимна редовна 28.1.2023 г. 16.00 (карта) Научна етика Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 729
зимна редовна 28.1.2023 г. 9.30 ИЦ1 (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес редовно бакалавър 152
зимна редовна 28.1.2023 г. 9.30 ИЦ1 (карта) Основи на управлението Бизнес икономика редовно бакалавър 152
зимна редовна 29.1.2023 г. 11.00 209К (карта) Научна етика Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 15.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 16.30 (карта) Методи за изследване и академично писане Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
зимна редовна 29.1.2023 г. 9.00 303К (карта) Научна етика Финансов контрол редовно бакалавър 115
зимна редовна 29.1.2023 г. 9.00 303К (карта) Научна етика Счетоводство редовно бакалавър 114
Онлайн изпит » зимна поправителна 2.2.2023 г. 18.00 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 3.2.2023 г. 14.00 2023 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 234
зимна поправителна 3.2.2023 г. 16.00 2094 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 3.2.2023 г. 9.00 2006 (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес редовно бакалавър 152
зимна поправителна 3.2.2023 г. 9.00 2006 (карта) Основи на управлението Бизнес икономика редовно бакалавър 152
зимна поправителна 3.2.2023 г. 9.00 2006 (карта) Основи на управлението Бизнес логистика редовно бакалавър 156
зимна поправителна 3.2.2023 г. 9.00 2006 (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 156
зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 2006 (карта) Научна етика Счетоводство редовно бакалавър 114
зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 2006 (карта) Научна етика Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 2006 (карта) Научна етика Финансов контрол редовно бакалавър 115
зимна поправителна 4.2.2023 г. 9.00 2006 (карта) Управленски решения и риск Бизнес администрация редовно бакалавър 203
зимна поправителна 4.2.2023 г. 9.00 2006 (карта) Управленски решения и риск Публична администрация редовно бакалавър 204
зимна поправителна 4.2.2023 г. 9.00 2006 (карта) Управленски решения и риск Регионално развитие редовно бакалавър 204
Онлайн изпит » зимна поправителна 5.2.2023 г. 11.00 (карта) Научна етика Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 729
Онлайн изпит » зимна поправителна 5.2.2023 г. 13.00 (карта) Методи за изследване и академично писане Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна поправителна 5.2.2023 г. 9.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78