Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2018 г. 15.00 - 17.00 П034 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация дистанционно бакалавър 933
28.5.2018 г. 17.00 - 19.00 П034 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация дистанционно бакалавър 932
2.6.2018 г. 11.00 - 13.00 404 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
2.6.2018 г. 9.00 - 11.00 404 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 806
3.6.2018 г. 9.00 - 11.00 303 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 805
5.6.2018 г. 14.00 - 16.00 П034 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 219
5.6.2018 г. 16.00 - 18.00 П034 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
6.6.2018 г. 12.00 - 13.00 ТЦ Приложен мениджмънт Администрация и управление редовно бакалавър 227
6.6.2018 г. 9.00 - 11.00 П034 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 222
9.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2094 Управление на проекти Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
10.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4055 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
10.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4055 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
10.6.2018 г. 13.00 - 15.00 4055 Управленско консултиране Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3032 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
11.6.2018 г. 12.00 - 13.00 ТЦ Основи на управлението Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
11.6.2018 г. 12.00 - 13.00 ТЦ Основи на управлението Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
11.6.2018 г. 13.45 - 14.45 ТЦ Основи на управлението Международни отношения редовно бакалавър 316
11.6.2018 г. 13.45 - 14.45 ТЦ Основи на управлението Политология редовно бакалавър 316
13.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2094 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
13.6.2018 г. 18.00 - 20.00 5004 Управленско консултиране Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
13.6.2018 г. 18.00 - 20.00 5004 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
13.6.2018 г. 18.00 - 20.00 5004 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
13.6.2018 г. 18.00 - 20.00 5004 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.6.2018 г. 10.00 - 13.00 2005 Приложен мениджмънт Администрация и управление редовно бакалавър 227
18.6.2018 г. 10.00 - 13.00 2005 Основи на управлението Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
18.6.2018 г. 10.00 - 13.00 2005 Основи на управлението Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
18.6.2018 г. 14.00 - 16.00 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 222
19.6.2018 г. 16.00 - 18.00 П034 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация дистанционно бакалавър 933
19.6.2018 г. 16.00 - 18.00 П034 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация дистанционно бакалавър 932
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 П036 Управление на проекти Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
20.6.2018 г. 14.00 - 15.00 П036 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
20.6.2018 г. 14.00 - 15.00 П036 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
20.6.2018 г. 14.00 - 15.00 П036 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
20.6.2018 г. 14.00 - 15.00 П036 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
20.6.2018 г. 14.00 - 15.00 П036 Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
20.6.2018 г. 15.00 - 16.00 П036 Управленско консултиране Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
20.6.2018 г. 15.00 - 16.00 П036 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
20.6.2018 г. 15.00 - 16.00 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
20.6.2018 г. 16.00 - 18.00 5008 Управление на операциите Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
21.6.2018 г. 12.00 - 14.00 П036 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 219
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2007 Основи на управлението Международни отношения редовно бакалавър 316
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2007 Основи на управлението Политология редовно бакалавър 316
23.6.2018 г. 11.00 - 13.00 503 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
23.6.2018 г. 11.00 - 13.00 503 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 806
23.6.2018 г. 13.00 - 15.00 503 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 805
25.6.2018 г. 15.00 - 18.00 П038 Основи на управлението Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
25.6.2018 г. 15.00 - 18.00 П038 Основи на управлението Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
25.6.2018 г. 15.00 - 18.00 П038 Основи на управлението Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
26.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Основи на управлението Международни отношения редовно бакалавър 316
26.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Основи на управлението Политология редовно бакалавър 316
26.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 224
26.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 225
26.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2005 Управленски решения и риск Администрация и управление редовно бакалавър 226
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 П036 Управление на операциите Бизнес администрация редовно бакалавър 219
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 П036 Управление на операциите Бизнес администрация дистанционно бакалавър 932
28.6.2018 г. 13.00 - 15.00 П038 Приложен мениджмънт Администрация и управление редовно бакалавър 227
28.6.2018 г. 9.00 - 11.00 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 222
28.6.2018 г. 9.00 - 11.00 П036 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 219
28.6.2018 г. 9.00 - 11.00 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация дистанционно бакалавър 933
28.6.2018 г. 9.00 - 11.00 П036 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация дистанционно бакалавър 932
29.6.2018 г. 13.00 - 15.00 П036 Основи на приложния мениджмънт Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
29.6.2018 г. 15.00 - 17.00 П036 Управление на проекти Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
30.6.2018 г. 11.00 - 12.30 303 Управленски решения и риск Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 730
30.6.2018 г. 13.00 - 14.30 302 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 805
30.6.2018 г. 15.00 - 16.30 302 Управление на операциите Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 805
30.6.2018 г. 17.00 - 18.30 503 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 806