Заместник-ректор
по учебната дейност

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 203К (карта) Основи на управлението Бизнес икономика бакалаври редовно 182 18200
Л вторник 09.00 - 12.15 203К (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес бакалаври редовно 182 18200
Л вторник 12.30 - 14.00 403К (карта) Научна етика Бизнес администрация бакалаври редовно 207 20700
Л вторник 14.15 - 15.45 А 2030 (карта) Научна етика Счетоводство бакалаври редовно 117 11700
Л сряда 17.45 - 21.00 З 1058 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 09.00 - 10.30 308К (карта) Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 201 20100
Л четвъртък 10.45 - 14.00 В 2006 (карта) Основи на управлението Бизнес логистика бакалаври редовно 186 18600
Л четвъртък 10.45 - 14.00 В 2006 (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 186 18600
Л четвъртък 14.15 - 15.45 А 3008 (карта) Научна етика Финансов контрол бакалаври редовно 118 11800
Л четвъртък 16.00 - 17.30 З 2058 (карта) Научна етика Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 13800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.9.2023 г. 11.00 - 15.15 501 (карта) Научна етика Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 730 73000
Л 14.10.2023 г. - 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2112 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 21.10.2023 г. 9.00 - 15.00 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 22.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 28.10.2023 г. - 29.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2113 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 5.11.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Методи за изследване и академично писане Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 11.11.2023 г. - 12.11.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2112 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 19.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 25.11.2023 г. - 26.11.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2066А (карта) Основи на мениджмънта Мениджмънт на образованието - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 2.12.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 2.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Методи за изследване и академично писане Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800