Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 203К (карта) Приложен мениджмънт Бизнес администрация бакалаври редовно 207 20700
Л вторник 12.30 - 14.00 308К (карта) Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври редовно 203 20300
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Публична администрация бакалаври редовно 206 УРК
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Регионално развитие бакалаври редовно 206 УРК
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Бизнес администрация бакалаври редовно 205 УРК
Л четвъртък 12.30 - 14.00 308К (карта) Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври редовно 201 20100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.9.2023 г. 11.00 - 15.15 501 (карта) Научна етика Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 730 73000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 931 93100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 938 93800
m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.2.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 734 73400
m-learning курс Л 18.2.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 734 73400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 25.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 25.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
m-learning курс Л 10.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 931 93100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.3.2024 г. - 17.3.2024 г. 9.00 - 17.30 З 1058 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 23.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 23.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 31.3.2024 г.
30.3.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
21.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З 1058)
9.00 - 17.30 З 1058 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 6.4.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 6.4.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 7.4.2024 г. 9.00 - 17.30 Ж 2094 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.4.2024 г. - 21.4.2024 г.
30.3.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
21.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 2112)
9.00 - 17.30 Е 2112 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
m-learning курс Л 12.5.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управленски решения и комуникации Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 736 73600