Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 25.5.2024 г. 16.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 25.5.2024 г. 17.00 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 25.5.2024 г. 18.00 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
лятна редовна 25.5.2024 г. 9.30 ТЦ (карта) Управленски решения и комуникации Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна редовна 25.5.2024 г. 9.30 ТЦ (карта) Управленски решения и комуникации Публична администрация редовно бакалавър 206
лятна редовна 25.5.2024 г. 9.30 ТЦ (карта) Управленски решения и комуникации Регионално развитие редовно бакалавър 206
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 10.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 11.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 12.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 938
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 13.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 734
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 14.00 (карта) Управленски решения и комуникации Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 736
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 15.00 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 931
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 16.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
лятна редовна 27.5.2024 г. 14.00 308К (карта) Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 201
лятна редовна 27.5.2024 г. 16.00 Ж 2094 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 28.5.2024 г. 12.00 ТЦ (карта) Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 203
лятна редовна 28.5.2024 г. 14.15 ИЦ1 (карта) Приложен мениджмънт Бизнес администрация редовно бакалавър 207
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.00 В 2006 (карта) Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация редовно бакалавър 203
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.00 В 2006 (карта) Проектиране на системи за управление Бизнес администрация редовно бакалавър 201
лятна поправителна 3.6.2024 г. 12.00 В 2006 (карта) Приложен мениджмънт Бизнес администрация редовно бакалавър 207
лятна поправителна 3.6.2024 г. 12.00 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна поправителна 3.6.2024 г. 12.00 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Публична администрация редовно бакалавър 206
лятна поправителна 3.6.2024 г. 12.00 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Регионално развитие редовно бакалавър 206
лятна поправителна 3.6.2024 г. 15.00 В 2006 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2024 г. 17.00 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2024 г. 18.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2024 г. 19.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 10.00 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 11.00 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 12.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 938
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 13.00 (карта) Проектиране на системи за управление Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 734
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 14.00 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 15.00 (карта) Управленски решения и комуникации Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 736
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 16.00 (карта) Приложен мениджмънт Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 931
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 9.00 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38