Научен секретар

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 10.45 - 12.15 2094 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 147 1432
У вторник 12.30 - 14.00 2094 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 147 1431
Л вторник 16.00 - 17.30 2013 (карта) Териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 195 19500
Л вторник 17.45 - 21.00 1084 (карта) Териториално устройство и недвижима собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л сряда 12.30 - 14.00 2023 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 147 14700
Л сряда 12.30 - 14.00 2023 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 147 14700
У сряда 14.15 - 15.45 2094 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 147 1429
У сряда 16.00 - 17.30 2094 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 147 1430