Научен секретар

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 10.45 - 12.15 2121 (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 198 1940
У понеделник 12.30 - 14.00 2121 (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 198 1939
У понеделник 14.15 - 15.45 2121 (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 198 1941
У сряда 09.00 - 10.30 2124 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1433
У сряда 10.45 - 12.15 2124 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1434
У сряда 12.30 - 14.00 2118 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1435