Директор
Център за изследователски и образователни проекти
Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 15.00 2013 Маркетингови практики Бизнес икономика бакалаври редовно 173 17300
Онлайн занятие » Л понеделник 15.05 - 17.35 2111 Организация на маркетинга Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 4055 Маркетингови проучвания, ПР и реклама Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 182 18200
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 4055 Маркетингови проучвания, ПР и реклама Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 182 18200
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Маркетингови изследвания Бизнес икономика бакалаври редовно 183 18300
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Маркетингови изследвания Индустриален бизнес бакалаври редовно 183 18300
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 4044 Лидерство и растеж Бизнес икономика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800