Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 11.30 4007 Маркетингови практики Бизнес икономика бакалаври редовно 163 16300
Л понеделник 11.35 - 14.05 4044 Организация на маркетинга Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л вторник 09.00 - 12.15 2013 Маркетингови проучвания, ПР и реклама Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 09.00 - 12.15 2013 Маркетингови проучвания, ПР и реклама Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 14.15 - 15.45 4055 Маркетингови изследвания Бизнес икономика бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 18.30 - 21.00 4044 Лидерство и растеж Бизнес икономика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800