Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 15.00 - 17.30 Е 4044 (карта) Организация на маркетинга Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 Е 4044 (карта) Пазарни анализи Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Икономика на предприятието Политическа икономия бакалаври редовно 180 ИКОН. НА ПРЕДПР.1
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Икономика на предприятието Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 ИКОН. НА ПРЕДПР.1
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Икономика на предприятието Икономика бакалаври редовно 180 ИКОН. НА ПРЕДПР.1
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Икономика на предприятието Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 ИКОН. НА ПРЕДПР.1
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Икономика на предприятието Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 ИКОН. НА ПРЕДПР.1
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Икономика на предприятието Макроикономика бакалаври редовно 180 ИКОН. НА ПРЕДПР.1
Л вторник 12.30 - 15.45 В 2007 (карта) Икономика на предприятието Международен туризъм и икономика бакалаври редовно 127 ИКОН.НА ПРЕДПР5
Л вторник 12.30 - 15.45 В 2007 (карта) Икономика на предприятието Международни икономически отношения (съвместна програма) бакалаври редовно 127 ИКОН.НА ПРЕДПР5
Л вторник 12.30 - 15.45 В 2007 (карта) Икономика на предприятието Финансов контрол бакалаври редовно 118 ИКОН.НА ПРЕДПР5
Л вторник 12.30 - 15.45 В 2007 (карта) Икономика на предприятието Финанси бакалаври редовно 116 ИКОН.НА ПРЕДПР5
Л вторник 12.30 - 15.45 В 2007 (карта) Икономика на предприятието Счетоводство бакалаври редовно 117 ИКОН.НА ПРЕДПР5
Л вторник 12.30 - 15.45 В 2007 (карта) Икономика на предприятието Международни икономически отношения бакалаври редовно 127 ИКОН.НА ПРЕДПР5
Л вторник 12.30 - 15.45 В 2007 (карта) Икономика на предприятието Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 127 ИКОН.НА ПРЕДПР5
Л четвъртък 12.30 - 15.45 В 2009 (карта) Икономика на предприятието Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 ИКОН.НА ПРЕДПР4
Л четвъртък 12.30 - 15.45 В 2009 (карта) Икономика на предприятието Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 ИКОН.НА ПРЕДПР4
Л четвъртък 12.30 - 15.45 В 2009 (карта) Икономика на предприятието Анализ на бизнес данни със спец. софтуер бакалаври редовно 189 ИКОН.НА ПРЕДПР4
Л четвъртък 12.30 - 15.45 В 2009 (карта) Икономика на предприятието Предприемачество бакалаври редовно 183 ИКОН.НА ПРЕДПР4