Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 14.00 Е 4042 (карта) Организация на маркетинга Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
лятна редовна 20.5.2024 г. 16.00 Е 4042 (карта) Пазарни анализи Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
лятна редовна 22.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Макроикономика редовно бакалавър 180
лятна редовна 22.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Политическа икономия редовно бакалавър 180
лятна редовна 22.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Икономика редовно бакалавър 180
лятна редовна 22.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Икономическа социология и психология редовно бакалавър 180
лятна редовна 22.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
лятна редовна 22.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Финанси редовно бакалавър 116
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Счетоводство редовно бакалавър 117
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Финансов контрол редовно бакалавър 118
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Международни икономически отношения редовно бакалавър 127
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 127
лятна редовна 22.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Международен туризъм и икономика редовно бакалавър 127
лятна редовна 22.5.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 183
лятна редовна 22.5.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Предприемачество редовно бакалавър 183
лятна редовна 22.5.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна редовна 22.5.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 189
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 183
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Предприемачество редовно бакалавър 183
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 189
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Финанси редовно бакалавър 116
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Счетоводство редовно бакалавър 117
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Финансов контрол редовно бакалавър 118
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Международни икономически отношения редовно бакалавър 127
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 127
лятна поправителна 3.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Международен туризъм и икономика редовно бакалавър 127
лятна поправителна 3.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Макроикономика редовно бакалавър 180
лятна поправителна 3.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Политическа икономия редовно бакалавър 180
лятна поправителна 3.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Икономика редовно бакалавър 180
лятна поправителна 3.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Икономическа социология и психология редовно бакалавър 180
лятна поправителна 3.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
лятна поправителна 3.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Икономика на предприятието Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
лятна поправителна 6.6.2024 г. 14.00 Е 4042 (карта) Организация на маркетинга Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
лятна поправителна 6.6.2024 г. 16.00 Е 4042 (карта) Пазарни анализи Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28