Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1 5/2014
Наименование: Проучване на стимулиращите и ограничаващите фактори за създаване и развитие на стартиращи фирми с висок потенциал за растеж (СФВПР-Start Up) в България
Ръководител: Николай Щерев
Колектив: кат. Индустриален бизнес и кат. ИПР
Описание: приложно проучване
Начало (година): 2014
Начало (месец): 04
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николай Щерев, Дариел Игнатов
Заглавие: ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МАРКЕТИНГА КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ В СЕКТОР „УСЛУГИ”
Наименование на сборник: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, т.3
Страници от-до: 173-179
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство Ценов - Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/3022/n21_172_tom3_tom_III_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ФНИ 05 - 11/2016
Наименование: Икономика на знанието, базирана на бизнес платформи и мрежи от предприятия
Ръководител: доц.д-р Николай Щерев
Колектив: УНСС
Описание: Изследване възможностите на бизнес мрежите в икономиката
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка: първи етап

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1 - 5/2013
Наименование: Лидерство и индустриален растеж
Ръководител: Николай Щерев
Колектив: кат. Индустриален бизнес
Описание: проучване на лидерската проблематика в индустриалните предприятия
Начало: 01.04.2013
Край: 30.03.2015
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Щерев Н.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Изследване на съвременната фирмена и продуктова конкурентоспособност в Българската индустрия
Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, т.3/2012
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 60, 98-158
Забележка: -

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Щерев Н., Д.Копева, Д.Благоев, Т.Градев
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Индустриална динамика
Име на списание/издателство: Изданелски комплекс на УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 30
Брой страници от-до: 65, 24-179
Забележка: -

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Илиев Й., Мл.Велеве, Г.Мишев, Н.Щерев и др.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортно ориентираните индустриални фирми
Име на списание/издателство: ИК на УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 115, 238-252
Забележка:

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Юндола

Организатор: ЛТУ-София

Автор/и: Щерев Н.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 24.03.2012

Дата на публикуване: 24.03.2012

Наименование на научния форум: Международна конференция: Управление и устойчиво развитие 2012

Тема: РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Забележка:

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Нюренберг, Германия

Организатор: Агенция по заетостта на ФРГермания

Автор/и: Щерев, Благоев, Копева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 13

Дата на провеждане: 25.04.2012

Дата на публикуване: 25.04.2012

Наименование на научния форум: 11th Comparative Analysis of Enterprise Data & COST Conference 2012

Тема: Industrial dynamics in Bulgaria – the connection between past and future

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София

Организатор: СУ-София

Автор/и: Щерев, Копева Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 01.06.2012

Дата на публикуване: 01.06.2012

Наименование на научния форум: International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2012)

Тема: Bulgarian Innovations – Are they the true way to industrial growth in Bulgaria

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Созопол

Организатор: ТУ-София

Автор/и: Щерев Н.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 17.06.2012

Дата на публикуване: 17.06.2012

Наименование на научния форум: Юбилейна X Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг’12

Тема: Оценка на продуктовата конкурентоспособност на индустриалните предприятия в България

Забележка:

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Букурещ, Румъния

Организатор: Advancing Socoi-economic Research

Автор/и: Копева, Щерев, Благоев

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 13

Дата на провеждане: 18.05.2012

Дата на публикуване: 18.05.2012

Наименование на научния форум: International Symposium on Advancing Socio-Economic Research 2012

Тема: Defining An Industry Dynamic Function – Bulgarian Example

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Щерев Н.

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Количествена функционална оценка на конкурентоспособността на бизнес организациите

Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 16, 51-66

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ 1 - 23/2011

Наименование: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СПЕЦИАЛНОСТИ БИЗНЕС ИКОНОМИКА И ИКОНОМИКА НА ИНДУСТРИЯТА

Ръководител: проф.д.ик.н.Йосиф Илиев

Колектив: катедра "Индустриален бизнес"

Описание: оценка на състоянието на системата за оценяване на студентите от двете специалности към катедрата

Дата на подаване: 05.03.2011

Вх. №: НИ 1 - 23/2011

Забележка: катедрен университетски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 23/2011

Наименование: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СПЕЦИАЛНОСТИ БИЗНЕС ИКОНОМИКА И ИКОНОМИКА НА ИНДУСТРИЯТА

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра "Индустриален бизнес"

Описание: анализ на състоянието на системата за оценяване на студентите от двете специалности на катедрата

Начало: 01.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка: катедрен университетски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2010

Наименование: ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ФИРМИ

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра "Индустриален бизнес"

Описание: изследване на промяната на конкурентоспособността на експортноориентираните индустриални фирми

Начало: 01.04.2010

Край: 10.12.2011

Забележка: междукатедрен университетски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 7/2009

Наименование: ИНДУСТРИАЛНА ДИНАМИКА В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕРГРАЦИЯ

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц.Диана Копева, доц.Николай Щерев, гл.ас.Димитър Благоев

Описание: изследване развитието на представители на преработвателната индустрия през последните години

Начало: 01.04.2009

Край: 10.12.2011

Забележка: междукатедрен университетски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : № ИНИ-ДМУ02/24 от 29.12.2009г.

Наименование: Структурни промени на Хранително вкусовата промишленост на България след 1991г.

Ръководител: доц.д-р Николай Щерев

Колектив: доц.Николай Щерев, гл.ас.Димитър Благоев, гл.ас.Зорница Стоянова, ас.Добромир Гътовски, ас.Христина Харизанова

Описание: обзор на развитието на фирмите от ХВП след началото на прехода

Начало: 29.12.2009

Край: 29.12.2012

Забележка: проект към ФНИ на МОНМ

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 145326

Наименование: Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

Ръководител: д-р Стефан Щепекесер

Колектив: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Описание: Целта на проекта е да създаде нови знания на микро ниво за влиянието на различните форми на обучение през целия живот, включващи както работници , така и работодатели, влияние върху доходите, производителността на труда, степен на иновативност.

Дата на подаване: 31.01.2011

Вх. №: SSH.2011.1.1-145326

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 26.01.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: Индустриален бизнес

Доказателство: протокол №6/26.01.2011 и заповед №4/14.01.2011

Забележка: Димитър Йотов

Брой: 1

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 26.01.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: Индустриален бизнес

Доказателство: протокол №7/26.01.2011 и заповед №5/14.01.2011

Забележка: Петя Симеонова

Брой: 1

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 01.03.2011

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: Индустриален бизнес

Доказателство: заповед №113/27.01.2011

Забележка: кандидат докторанти

Брой: 9

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ИССН 1314-345Х

Място на провеждане: Трявна, България

Организатор: Асоциация на преподавателите по икономика и управление на индустрията

Автор/и: Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9стр. ; 38-45 вкл

Дата на провеждане: 15.04.2011

Дата на публикуване: 15.04.2011

Наименование на научния форум: Управление на проекти

Тема: Оценка на използването на маркетинговия подход в управлението на индустриалните фирми

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Николай Щерев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управление чрез маркетинг: как да победим конкурентите чрез пазарно сътрудничество

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 111

Забележка: ISBN 987-954-323-811-8

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Николай Щерев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Изследване на пазарната ориентация на български индустриални фирми

Име на списание/издателство: Авангерд Прима

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 103

Забележка: ISBN 987-954-323-812-5

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Йосиф Илиев и колектив

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Антикризисно управление на индустриалните фирми

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 110

Забележка: ISBN 987-954-323-810-1

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Юндола, България

Организатор: ЛТУ, Стопански факултет

Автор/и: Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 5

Дата на провеждане: 25.03.2011

Дата на публикуване: 25.03.2011

Наименование на научния форум: ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, "УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Тема: Устойчиво развитие на производството на храни в условия на криза

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : ISBN 987-80-552-0571-7

Място на провеждане: Нитра, Р.Словакия

Организатор: Словашки университет по Агроикономика

Автор/и: Христина Харизанова, Зорница Стоянова, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 27.04.2011

Дата на публикуване: 27.04.2011

Наименование на научния форум: EAAE PhD Workshop, Economics and Social Science Research in Food, Agriculture, Environment and Development

Тема: Development of Food and beverage sector to achieve sustainability in North Central Region of Bulgaria

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : ISBN 987-608-65144-1-9

Място на провеждане: Охрид, Р.Македония

Организатор: ICEIRD

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев и Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 9

Дата на провеждане: 05.05.2011

Дата на публикуване: 05.05.2011

Наименование на научния форум: 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

Тема: Comparison of Industrial Dynamics in Bulgaria, Romania, Greece and Turkey

Забележка: CD

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISSN 1512-9268

Място на провеждане: Неум - Босна и Херцеговина

Организатор: Университет Зеница

Автор/и: Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6; 375-380

Дата на провеждане: 01.06.2011

Дата на публикуване: 01.06.2011

Наименование на научния форум: QUALITY 2011

Тема: QUALITY OF MANAGING MARKETS IN CRISIS (BULGARIAN EXPERIENCE)

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Kaposvar, Hungary

Организатор: University Kaposvar

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 19.05.2011

Дата на публикуване: 19.05.2011

Наименование на научния форум: 3rd International Conference of Economic Sciences

Тема: Industrial Growth, Investment Behavior and Innovations in Bulgaria

Забележка: CD

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Недка Иванова, Николай Щерев, Христина Харизанова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Структурни промени в аграрния сектор в България

Име на списание/издателство: Ракурс прес

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 17, 13-30

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Никола Щерев, Диана Копева, Димитър Благоев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: BULGARIAN FOOD INDUSTRY GROWTH AND TRADE WITH BRIC COUNTRIES

Име на списание/издателство: ACTA Oeconomia 10 (3)

Място на публикуване: Полша

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 12, 13-24

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Щерев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Развитие на производството на храни в условия на криза

Име на списание/издателство: сп. Управление и устойчиво развитие, т.3/2011

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Николай Щерев, Диана Копева, Димитър Благоев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Industrial growth investment behavior and innovation in Bulgaria

Име на списание/издателство: Journal of Regional and Business Studies, Vol. No1 (2011)

Място на публикуване: Kaposvar, Hungary

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 15, 683-697

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 001

Място на провеждане: Zurich

Организатор: EAAE

Автор/и: Николай Щерев, Диана Копева, Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 10.08.2011

Дата на публикуване: 10.08.2011

Наименование на научния форум: EAAE 2011 Congress: Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources

Тема: Comparison of Industrial Dynamics of Food and Beverage Industry in Bulgaria, Romania and Greece

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0001

Място на провеждане: Стара Загора

Организатор: Тракийски университет

Автор/и: Николай Щерев, Димитър Благоев, Диана Копева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 24.06.2011

Дата на публикуване: 24.06.2011

Наименование на научния форум: Втора международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони – поглед към Европа 2020

Тема: Регионални аспекти на развитието на ХВП в България

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0001

Място на провеждане: Созопол

Организатор: ТУ-София

Автор/и: Щерев, Копева, Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 19.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: IX Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг’11

Тема: Регионална индустриална динамика: на примера на България, Румъния, Гърция и Турция

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 0001

Място на провеждане: Seville, Spain

Организатор: IPTS - Sevlle

Автор/и: Щерев, Копева, Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 06.10.2011

Дата на публикуване: 06.10.2011

Наименование на научния форум: 3rd European Conference on Corporate R&D (CONCORD-2011):The dynamics of Europe's industrial structure and the growth of innovative firms

Тема: Industrial Dynamics at national level as a factor of sustainable industrial growth in EU

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0001

Място на провеждане: Свищов

Организатор: СА-Свищов

Автор/и: Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Международна юбилейна научна конференция: „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж

Тема: Управление на индустриалните пазари в условия на криза

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Щерев, Копева, Благоев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Regional aspects of food and beverage industry’s dynamic in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences

Име на списание/издателство: Trakia Jurnal, Suppl.2/2011

Място на публикуване: Стара Загора

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 6; 73-78

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Равда

Организатор: Център за устойчиво развитие, УНСС

Автор/и: Щерев, Копева, Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 10.06.2011

Дата на публикуване: 01.06.2012

Наименование на научния форум: Third International Scientific Conference “Sustainable Development”

Тема: Industrial dynamic and sustainable development of Bulgarian industry (2000-2010)

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Варшава, Полша

Организатор: Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Автор/и: Щерев, Копева, Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 11

Дата на провеждане: 01.12.2011

Дата на публикуване: 01.12.2011

Наименование на научния форум: CHANGES IN AGRI-FOOD SECTOR IN EUROPEAN COUNTRIES

Тема: Bulgarian Food Industry Growth and Trade With BRIC Countries

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Свищов

Организатор: СА-Свищов

Автор/и: Щерев Н.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 09.11.2011

Наименование на научния форум: Международна юбилейна научна конференция: „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”

Тема: Управление на индустриалните пазари в условия на криза

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2010

Наименование: Влияние на кризата върху конкурентоспособността на експортноориетираните индустриални фирми

Ръководител: проф.д.ик.н.Йосиф Илиев Илиев

Колектив: катедра индустриален бизнес

Описание: литературен обзор на влиянието на кризата върху дейността на експортните индустриални фирми

Дата на подаване: 30.03.2010

Вх. №: НИ 1 - 1/2010

Забележка: университетски колективен изследователски порект

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 58/2009

Наименование: Изследване на пазарната ориентация на предприятия от сектора на българската индустрия

Ръководител: доц.д-р Николай Христов Шерев

Колектив: самостоятелен изследователски проект

Описание: приложно изследване на представители на българската индустрия

Начало: Март 2009

Край: 09.12.2010

Забележка: индивидуален изследователски проект

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 25/2009

Наименование: Антикризисно управление на индустриалните фирми

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: приложно изследване на влиянието на кризата върху индустриални представители

Начало: Март 2009

Край: 09.12.2010

Забележка: университетски изследователски проект

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2010

Наименование: Влияние на кризата върху конкурентоспособността на експортноориетираните индустриални фирм

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: Проучване на кризата и ефектите от нейното влияние върху експортноориентирани фирми

Начало: 30.03.2010

Край: 18.12.2010

Забележка: колективен изследователски проект

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ИНИ-ДМУ02/24 от 29.12.2009г

Наименование: Структурни промени на Хранително вкусовата промишленост на България след 1991г

Ръководител: доц.д-р Николай Христов Шерев

Колектив: гл.ас. Димитър Благоев, гл.ас. Зорница Стоянова, ас.Добромир Гътовски, ас.Христина Харизанова

Описание: проучване на динамиката на изменение на поризводството на храни в България

Начало: 29.12.2009

Край: 29.12.2012

Забележка: проект по МОН - млади учени

Година: 2010 - Друго

Участие в международна програма

Наименование: Comparative Analysis of Enterprise Data: Industry Dynamics, Firm Performance, and Worker Outcomes

Доказателство за участие /номинация/: Участие в семинари по програмата

Забележка: Акция IS0701

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 7/2009

Наименование: ИНДУСТРИАЛНА ДИНАМИКА В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕРГРАЦИЯ

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц.Диана Копева, доц.Николай Щерев, гл.ас.Димитър Благоев

Описание: анализ на систоянието на преработвателната промишленост в страната за период 2000-2009г. вкл.

Начало: 01.04.2009

Край: 12.12.2011

Забележка: междукатедрен изследователски проект

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2008

Наименование: Развитие на земеделските структури в условията на членство на България в Европейския съюз

Ръководител: проф.д-р Недка Иванова

Колектив: проф.Недка Иванова, доц.Николай Щерев, ас.Христина Харизанова

Описание: анализ на полу-пазарните земеделски структури и ролята им съвременната икономика

Начало: 01.04.2008

Край: 31.05.2011

Забележка: междукатедрен изследователски проект

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Николай Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Подобряване на пазарната ориентация на български индустриални предприятия

Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, бр.1/2010, УИ Стопанство

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 31 стр, от 301 - до 331вкл

Забележка: самостоятелна студия

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Диана Копена, Димитър Благоев, Николай Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Факторни ограничения на индустриалната динамика в България в условията на европейска интеграция

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи, бр.6/2010,

Място на публикуване: София, УИ Стопанство

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 23 стр; от 24 - до 45 вкл.

Забележка: съвместна статия

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Factor Limitations on Industrial Dynamics in Bulgaria in Conditions of European Integration

Име на списание/издателство: Economic Alternatives Journal, 2EN/2010

Място на публикуване: София, УИ Стопанство

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 20 стр.; от 19 до 39 вкл.

Забележка: съвместна статия на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: Wolz, Axel | Fritzsch, Jana | Shterev, Nikolai | Buchenrieder, Gertrud | Gomez y Paloma, Sergio

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Semi-Subsistence Farming, Farm Income and Social Capital in Bulgaria — Is there a Link?

Име на списание/издателство: Quarterly Journal of International Agriculture, Vol: 49, Issue: 4

Място на публикуване: Германия

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 14 стр.; от 285 - до 298 вкл.

Забележка: съвместна статия на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Basic Determinants Of Bulgarian Industrial Growth After The Eu Accession Bulgaria

Име на списание/издателство: ACTA TECHNICA CORVINIENSIS - Bulletin of Engineering, Fascicule 4 [October-December] 2010

Място на публикуване: Румъния

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 8 стр.; от 83 - до 90 вкл

Забележка: съвместна статия на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Созопол

Организатор: ТУ-София

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 14 стр.; от 537 - до 550 вкл

Дата на провеждане: 17.06-2010

Дата на публикуване: 01.06.2010

Наименование на научния форум: Мениджмънт и инженеринг 2010

Тема: Влияние на иновационния, клъстерния и пазарния подходи върху индустриалната динамика след присъединяване на България към ЕС

Забележка: съвместен доклад

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Нови Сад, Р.Сърбия

Организатор: ICEIRD

Автор/и: Диана Копива, Димитър Благоев, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 9 стр., от 419 - до 427 вкл

Дата на провеждане: 27.05.2010

Дата на публикуване: 14.05.2010

Наименование на научния форум: Entreprenewrship beyond crisis - channelling changes to advantage

Тема: Basic Determinants of Bulgarian Industrial Growth after the EU Accession Bulgaria

Забележка: съвместен доклад на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Харизанова, Никалй Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: DEVELOPMENT OF THE SEMI-SUBSISTENT FARMS IN BULGARIA

Име на списание/издателство: The Trakia Journal of Sceinces, Vol.8, 1/2010

Място на публикуване: Тракийски университет, Ст.Загора

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 5 стр., от 133 - до 137 вкл

Забележка: Съвместна статия на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД 21.03 НП–6/2010

Място на провеждане: УНСС-София

Организатор: катедра “МИО и бизнес”, УНСС

Автор/и: Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 16 стр.

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 01.09.2011

Наименование на научния форум: Три години членство на България в ЕС: успехи и предизвикателства

Тема: Пазарна ориентация на индустриалните фирми в условия на криза

Забележка: самостоятелен доклад

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Статии за Икономическа енциклопедия на УНСС

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 03.11.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: Индустриален бизнес

Доказателство: протокол №6/03.11.2010 и заповед №2439/19.10.2010

Забележка: Петя Симеонова

Брой: 1