Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"
Научни интереси: Маркетингова концепция, Маркетинг в индустриалния бизнес, Конкурентоспособност на фирмата и продукта