Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 2013 (карта) Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 14900
Л понеделник 14.15 - 15.45 4055 (карта) Модели за изграждане на интернет приложения Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 14900
Л вторник 12.30 - 14.00 3008 (карта) Информатика Финансов контрол бакалаври редовно 115 11500
У вторник 14.15 - 15.45 2065 (карта) Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 1324
Онлайн занятие » Л 14.10.2022 г. - 16.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2056 (карта) Модели на данни и аналитичност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 21.10.2022 г. - 23.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2056 (карта) Модели на данни и аналитичност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800