Отличия (почести) и награди

Публикацията “Фактори на кредитната динамика извън еврозоната” (Пешев, 2014)* бе избрана на първо място в един от конкурсите за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика към проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“.

Пълният текст и снимки от награждаването могат да бъда видени тук.

* Пешев, П. (2014) ,Фактори на кредитната динамика извън еврозоната, БНБ, Дискусионни материали,,DP/95/2014.