Петър Илков Пешев

Гл.ас. д-р Петър Илков Пешев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Вторник(онлайн след предварителна уговорка/12:30-14:30);Четвъртък(онлайн след предварителна уговрока/10:00-12:00);

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 28.5.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Макроикономика Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна редовна 28.5.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Макроикономика Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 189
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2024 г. 9.00 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 17.00 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 6.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Макроикономика Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
лятна поправителна 6.6.2024 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Макроикономика Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 189
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.6.2024 г. 18.00 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол- 4 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.6.2024 г. 18.00 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 А 3008 (карта) Микроикономика Бизнес икономика редовно бакалавър 182
годишна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 А 3008 (карта) Микроикономика Индустриален бизнес редовно бакалавър 182
годишна поправителна 11.6.2024 г. 10.30 ИЦ1 (карта) Макроикономика Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 189
годишна поправителна 11.6.2024 г. 10.30 ИЦ1 (карта) Макроикономика Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
годишна поправителна 11.6.2024 г. 13.00 Е 2100 (карта) Микроикономическа теория Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 З 2061 (карта) Технически анализ - второ ниво Форекс и дигитални финансови пазари - 2 сем. редовно магистър 68