Петър Илков Пешев

Гл.ас. д-р Петър Илков Пешев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Вторник(онлайн след предварителна уговорка/12:30-14:30);Четвъртък(онлайн след предварителна уговрока/10:00-12:00);
Часове за консултации: Вторник(онлайн след предварителна уговорка/12:30-14:30);Четвъртък(онлайн след предварителна уговрока/10:00-12:00);