Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 17,30-19,00 (по предварителна уговорка) Обявените дни и часове са валидни в рамките на летен семестър на учебната 2018/19 г.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 2005 Корпоративни финанси Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 189 18900
Л вторник 10.45 - 14.00 П038 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 129 12900
Л сряда 09.00 - 12.15 2122 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 180 18000
Л сряда 14.15 - 17.30 2007 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 186 18600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3075 Корпоративни финанси Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 13200