Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник и Четвъртък от 10,00-11,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 2019 Основи на финансите Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 166 16600
Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 17.30 4043 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 13.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 4043 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 20.11.2021 г. - 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 20.11.2021 г. - 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 20.11.2021 г. - 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 4043 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800