Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник и Четвъртък от 10,00-11,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 П038 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 142 14200
Онлайн занятие » Л петък 10.45 - 14.00 2007 Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 134 13400
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2009 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 140 14000