Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник и Сряда от 14,30 до 15,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 5004 (карта) Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 160 16000
Л понеделник 16.00 - 19.15 303К (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 165 16500
Л сряда 08.00 - 11.15 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 135 13500