Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Вторник: 14.00-15.30. или Сряда: 14,00-15,30 (в един от двата дни по предварителна уговорка със студенти) Обявените дни и часове са валидни в рамките на зимен семестър на учебната 2019/20 г.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 2006 Основи на финансите Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Л сряда 17.45 - 21.00 П036 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 П037 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 П037 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 П037 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800