Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник: 14,00-15,30 ч. или Сряда: 14,00-15,30 ч. (в един от двата дни по предварителна уговорка със студенти) Обявените дни и часове са валидни в рамките на летен семестър на учебната 2019/20 г.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 5004 Корпоративни финанси Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Л понеделник 16.00 - 19.15 2029 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 192 19200
Л вторник 16.00 - 19.15 2005 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 190 19000
Л сряда 10.45 - 14.00 2006 Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 13300