Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник и Вторник от 13,30 до 14,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 10.30 3075 (карта) Научна етика Финанси бакалаври редовно 113 11300
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.9.2022 г. 11.00 - 15.15 (карта) Научна етика Финанси бакалаври дистанционно 921 92100
Л 5.11.2022 г. - 6.11.2022 г. 9.00 - 17.30 5023 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 12.11.2022 г. - 13.11.2022 г. 9.00 - 17.30 5023 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 19.11.2022 г. - 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 5023 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
m-learning курс Л 3.12.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 10.12.2022 г. - 11.12.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800