Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Петък: 16.00-17.30. Обявените дни и часове са валидни в рамките на зимен семестър на учебната 2018/19 г.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 17.45 - 21.00 5026 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 27.10.2018 г. - 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 5006 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800