Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: rtoncheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Всеки ден 10,00-11,30 ч. - присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 17.30 3034 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 17.30 3034 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3034 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на холдинговите структури Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800