Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник от 14:30 до 16:00 и в Сряда от 12:15 до 13:45; присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 В 2005 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг бакалаври редовно 175 17500
Л понеделник 10.45 - 14.00 В 2005 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране бакалаври редовно 175 17500
Л сряда 09.00 - 12.15 203К (карта) Корпоративни финанси Макроикономика бакалаври редовно 170 17000
Л сряда 09.00 - 12.15 203К (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия бакалаври редовно 170 17000
Л сряда 09.00 - 12.15 203К (карта) Корпоративни финанси Икономика бакалаври редовно 170 17000
Л сряда 09.00 - 12.15 203К (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 203К (карта) Корпоративни финанси Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 203К (карта) Корпоративни финанси Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 203К (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 203К (карта) Корпоративни финанси Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 203К (карта) Корпоративни финанси Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 203К (карта) Корпоративни финанси Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600