Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник от 14:30 до 16:00 и в Сряда от 12:15 до 13:45; присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.
Часове за консултации: Понеделник от 14:30 до 16:00 и в Сряда от 12:15 до 13:45; присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.