Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник от 14:30 до 16:00 и в Сряда от 12:15 до 13:45; присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 29.5.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 29.5.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 29.5.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия редовно бакалавър 170
лятна редовна 29.5.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология редовно бакалавър 170
лятна редовна 29.5.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг редовно бакалавър 175
лятна редовна 29.5.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране редовно бакалавър 175
лятна редовна 30.5.2023 г. 10.15 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 30.5.2023 г. 10.15 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 30.5.2023 г. 10.15 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 30.5.2023 г. 10.15 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 30.5.2023 г. 10.15 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
лятна редовна 30.5.2023 г. 10.15 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136