Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 3007 Конституционализъм и политика Политология бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 143 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 144 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 145 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 106 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 107 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 108 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 122 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 123 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 149 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 140 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 141 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 2122 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 142 Политология1
Онлайн занятие » Л петък 18.30 - 21.00 4053 Политология Право - напр. бакалаври редовно 617 П617
Онлайн занятие » Л събота 10.45 - 13.15 2030 Политология Право - напр. бакалаври редовно 618 П618