Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 20.15 3049 Политология Право - напр. бакалаври редовно 615 Полит
Л вторник 17.45 - 20.15 3049 Политология Право - напр. бакалаври редовно 616 Полит
Л четвъртък 07.20 - 09.50 3037 Конституционализъм и политика Политология бакалаври редовно 316 31600
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 193 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 194 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 195 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 196 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 197 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 198 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 190 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 191 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 192 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 103 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 104 ПОЛИТОЛ1
Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 105 ПОЛИТОЛ1