Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 5.10.2019 г. - 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 5.10.2019 г. - 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 5.10.2019 г. - 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.11.2019 г. - 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.11.2019 г. - 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.11.2019 г. - 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3036 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3006 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3006 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 1.12.2019 г. 9.00 - 16.45 3006 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 1.12.2019 г. 9.00 - 16.45 3006 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 21.12.2019 г. - 22.12.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 21.12.2019 г. - 22.12.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 4.1.2020 г. - 5.1.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 4.1.2020 г. - 5.1.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 4.1.2020 г. - 5.1.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2060 Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 13.15 - 15.45 3048 Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 100 10000
Л вторник 18.30 - 21.00 1039А Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 18.30 - 21.00 1039А Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 09.50 - 12.20 2015 Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 101 10100
Л сряда [от 2.10.2019 г. до 6.11.2019 г.] 17.45 - 21.00 3049 Основи на счетоводството Финанси - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 13.11.2019 г. до 27.11.2019 г.] 18.30 - 21.00 3049 Основи на счетоводството Финанси - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 4.12.2019 г. до 11.12.2019 г.] 17.45 - 21.00 3049 Основи на счетоводството Финанси - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 8.1.2020 г. до 8.1.2020 г.] 17.45 - 21.00 3049 Основи на счетоводството Финанси - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 18.30 - 21.00 П046 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 17.45 - 21.00 3049 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800