Декан
Финансово-счетоводен факултет
Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4056 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4056 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 17.30 1039 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 20.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 20.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 20.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.3.2019 г. - 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.3.2019 г. - 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.3.2019 г. - 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 5007 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 5007 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 7.4.2019 г. 13.00 - 17.15 5007 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 7.4.2019 г. 13.00 - 17.15 5007 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.4.2019 г. 12.30 - 15.45 1039 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3035 Спецсеминар по финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 115 11500
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2060 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800