Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 2015 Спецсеминар по финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 118 11800
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 4046 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 4046 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 1058 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 1058 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда [от 12.2.2020 г. до 8.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 1039 Концептуални основи на стандартизацията в счетовоството Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда [от 22.4.2020 г. до 29.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 1039 Концептуални основи на стандартизацията в счетовоството Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 4043 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. - 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. - 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800