Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. - 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. - 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 31.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 31.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2093 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 9.00 - 17.30 3033 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 1039 Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.11.2020 г. 13.00 - 17.30 2093 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 11.40 - 14.10 - Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 104 10400
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 11.30 - Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 103 10300