Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 16.00 - 17.30 4007 Маркетингови изследвания Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Л вторник 16.00 - 17.30 4007 Маркетингови изследвания Прогнозиране и планиране бакалаври редовно 176 17600
Л четвъртък 17.45 - 21.00 5026 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 227 Марк.изсл.
Л петък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 228 Марк.изсл.
Л петък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 229 Марк.изсл.
Л 24.2.2019 г. 13.30 - 16.00 4042 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.2.2019 г. 9.00 - 13.15 4042 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 10.30 П037 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври дистанционно 935 93500
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 10.30 3031 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 10.30 3031 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 10.30 3031 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 10.30 3031 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 20.4.2019 г. 9.00 - 10.30 5004 Маркетингови изследвания Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800