Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 2067 (карта) Онлайн маркетингови проучвания Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 2067 (карта) Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 14.15 - 15.45 408К (карта) Потребителско поведение Маркетинг бакалаври редовно 146 14600
Л сряда 17.45 - 21.00 2067 (карта) Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 2067 (карта) Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 17.45 - 21.00 2067 (карта) Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 914 91400
Онлайн занятие » У 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 914 9023