Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 4007 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 3008 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник [от 2.10.2018 г. до 11.12.2018 г.] 17.45 - 21.00 3008 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник [от 18.12.2018 г. до 18.12.2018 г.] 17.45 - 18.30 3008 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 14.15 - 15.45 4005 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Л сряда 17.45 - 21.00 3063 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2066 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 18.30 - 21.00 3008 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 6.10.2018 г. - 7.10.2018 г. 9.00 - 17.30 3008 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 6.10.2018 г. - 7.10.2018 г. 9.00 - 17.30 3008 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 3.11.2018 г. 9.00 - 15.45 3032А Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.11.2018 г. 9.00 - 15.45 3032А Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.11.2018 г. - 25.11.2018 г. 9.00 - 17.30 3008 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 24.11.2018 г. - 25.11.2018 г. 9.00 - 17.30 3008 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 1.12.2018 г. 9.00 - 16.45 3075 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800
У 2.12.2018 г. 9.00 - 16.45 3075 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 908 9013
Л 15.12.2018 г. - 16.12.2018 г. 9.00 - 17.30 3008 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 15.12.2018 г. - 16.12.2018 г. 9.00 - 17.30 3008 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 22.12.2018 г. 9.00 - 12.15 3032 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 5.1.2019 г. 9.00 - 17.30 3032 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 6.1.2019 г. 9.00 - 17.30 3032 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800