Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 912 91200
Онлайн занятие » У 29.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 912 9021
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 2067 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 2067 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2067 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2067 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2067 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 12.15 - Потребителско поведение Маркетинг бакалаври редовно 196 19600