Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"
Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: sterezova@unwe.bg
Личен E-mail: silvia_terezova@mail.bg
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: понеделник 17.30 - 19.30четвъртък 16.00 - 18.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 10.30 308К (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 198 19800
Онлайн занятие » Л 26.3.2022 г. - 27.3.2022 г. 9.00 - 16.45 2124 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800