Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Икономика на търговията"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » У понеделник 09.00 - 10.30 2124 Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1743
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 12.15 3006 Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 178 17800
Онлайн занятие » У понеделник 12.30 - 14.00 2124 Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1744
Онлайн занятие » У понеделник 14.15 - 15.45 2124 Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1745
Онлайн занятие » У понеделник 15.55 - 17.25 2124 Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1746
Онлайн занятие » Л петък 08.15 - 11.30 2007 Търговия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 196 Търговия3
Онлайн занятие » Л петък 08.15 - 11.30 2007 Търговия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 197 Търговия3
Онлайн занятие » Л петък 08.15 - 11.30 2007 Търговия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 198 Търговия3
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. - 1.3.2020 г. 9.00 - 17.30 2124 Асортиментна политика на търговската фирма Икономика на търговията - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. - 26.4.2020 г. 9.00 - 17.30 2124 Приложение на математическите методи в търговията Икономика на търговията - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 17.30 2124 Приложение на математическите методи в търговията Икономика на търговията - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 17.30 2124 Приложение на математическите методи в търговията Икономика на търговията - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 17.5.2020 г. 9.00 - 14.00 2124 Приложение на математическите методи в търговията Икономика на търговията - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800