Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"
Ръководител катедра
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни отношения бакалаври редовно 301 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Социология бакалаври редовно 401 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Политология бакалаври редовно 301 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Икономика на туризма бакалаври редовно 126 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 126 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медии и журналистика бакалаври редовно 502 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медия икономика бакалаври редовно 503 Български
У вторник 08.00 - 10.30 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика бакалаври редовно 301 Български
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 127 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни отношения бакалаври редовно 302 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Социология бакалаври редовно 402 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Политология бакалаври редовно 302 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 127 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международен туризъм и икономика бакалаври редовно 127 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медии и журналистика бакалаври редовно 504 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медия икономика бакалаври редовно 505 Руски език
У четвъртък 16.00 - 18.30 А 3003 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Европейска политика и икономика бакалаври редовно 302 Руски език
У петък 08.00 - 12.15 А 5006 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 i1
У петък 08.00 - 12.15 А 5006 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 r1