Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"
Ръководител катедра
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 126
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Икономика на туризма редовно бакалавър 126
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 126
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 127
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международен туризъм и икономика редовно бакалавър 127
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 127
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни отношения редовно бакалавър 302
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 302
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Политология редовно бакалавър 302
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Социология редовно бакалавър 402
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медии и журналистика редовно бакалавър 504
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медия икономика редовно бакалавър 505
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни отношения редовно бакалавър 301
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Политология редовно бакалавър 301
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 301
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 124
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Социология редовно бакалавър 401
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медии и журналистика редовно бакалавър 502
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 Ж 2092 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медия икономика редовно бакалавър 503
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни отношения редовно бакалавър 301
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Политология редовно бакалавър 301
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 301
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 124
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 126
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Икономика на туризма редовно бакалавър 126
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 126
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 127
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международен туризъм и икономика редовно бакалавър 127
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 127
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни отношения редовно бакалавър 302
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 302
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Политология редовно бакалавър 302
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Социология редовно бакалавър 401
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медии и журналистика редовно бакалавър 502
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медия икономика редовно бакалавър 503
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Социология редовно бакалавър 402
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медии и журналистика редовно бакалавър 504
лятна поправителна 9.6.2024 г. 8.00 А 3002 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медия икономика редовно бакалавър 505
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медии и журналистика редовно бакалавър 502
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни отношения редовно бакалавър 301
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Политология редовно бакалавър 301
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 301
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 127
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международен туризъм и икономика редовно бакалавър 127
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 127
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Международни отношения редовно бакалавър 302
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 302
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Политология редовно бакалавър 302
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Социология редовно бакалавър 402
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медии и журналистика редовно бакалавър 504
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 1 чужд език 1 част Медия икономика редовно бакалавър 505
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 124
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Руски език 2 чужд език 2 част Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Социология редовно бакалавър 401
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Международни икономически отношения редовно бакалавър 126
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Икономика на туризма редовно бакалавър 126
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 126
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 Е 2111 (карта) Български език 1 чужд език 2 част Медия икономика редовно бакалавър 503