Иван Стоилов Стоилов

Доц. д-р Иван Стоилов Стоилов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 960 90 81
Кабинет: 6
Консултации: Понеделник: 12,30 - 14,00ч. ; Вторник: 14,00 - 15,30

Година: 2011 - Друго

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка:

Брой: 7

Година: 2011 - Друго

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка:

Брой: 7

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в международни турнири (на ден)

Забележка: Белградски международни игри 2011

Брой: 4

Година: 2011 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: Белградски международни игри 2011

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: Спортен празник на УНСС

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: студентско първенство по футбол

Брой: 8

Година: 2011 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: студентско първенство по футбол

Брой: 8

Година: 2011 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Изследване на специализирана комплексна методика за подготовка във футзал

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 01.02.2010

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Варна 2011

Организатор: ТУ Варна

Автор/и: Спас Ставрев, Иван Стоилов

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 45 - 49

Дата на провеждане: 01.09.2011

Дата на публикуване: 03.09.2011

Наименование на научния форум: Черноморски научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта

Тема: Сравнителен анализ на двигателни качества при студенти практикуващи баскетбол и футбол от дисциплината "Физическо възпитание" в УНСС-София

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София, СУ "Св. Климент Охридски"

Организатор: Департамент по спорт към СУ

Автор/и: Спас Ставрев, Иван Стоилов

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 34 - 39

Дата на провеждане: 11.11.2011

Дата на публикуване: 12.11.2011

Наименование на научния форум: Трета международна научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"

Тема: Сравнителен анализ на на двигателни качества, необходими за практикуване на икономически професии, при студентки, занимаващи се с баскетбол и футбол в часовете по "Физическо възпитание" в УНСС-София

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Изследване на комплексна специализирана методика за подготовка във футзал

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 10.02.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: спортен празник

Брой: 1

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : №2/21.03.2010

Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство

Организатор: Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Автор/и: Доц. Михаил Мадански,доктор , Преп. Иван Стоилов

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 14

Дата на провеждане: 19.11.2010

Дата на публикуване: 30.04.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във ВУ"

Тема: Исторически преглед на появата и развитието на футзал в световен мащаб и в България

Забележка: 19.11.2010

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : №2/21.03.2010

Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство

Организатор: Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Автор/и: Доц. Йордан Иванов,доктор , Преп. Иван Стоилов

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 19.11.2010

Дата на публикуване: 30.04.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция " Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във ВУ"

Тема: Приложение на пирамидално-състезателния метод в процеса на спортно усъвършенстване по футзал в условията на ВУ

Забележка: 19.11.2010

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: 2010

Брой: 6

Година: 2010 - Друго

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка:

Брой: 6

Година: 2010 - Проява / Дейност

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : №2/21.03.2010

Наименование: Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във ВУ"

Ръководител: Ст. пр. Спас Ставрев

Колектив: Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Описание: Международна научна конференция

Дата на подаване: 21.03.2010

Вх. №: №2

Забележка: 21.03.2010

Година: 2010 - Друго

НИД за подобряване организацията,ефективността и успеваемостта в учебно-спортните занимания

Забележка: