Иван Стоилов Стоилов

Доц. д-р Иван Стоилов Стоилов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 960 90 81
Кабинет: 6
Консултации: Понеделник: 12,30 - 14,00ч. ; Вторник: 14,00 - 15,30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 15.9.2024 г. 17.00 СК (карта) Физическо възпитание и спорт - 1 курс Право редовно бакалавър 604
годишна поправителна 15.9.2024 г. 17.00 СК (карта) Физическо възпитание и спорт - 1 курс Право редовно бакалавър 605
годишна поправителна 15.9.2024 г. 17.00 СК (карта) Физкултура Право редовно бакалавър 602
годишна поправителна 15.9.2024 г. 17.00 СК (карта) Физкултура Право редовно бакалавър 603