Иван Стоилов Стоилов

Доц. д-р Иван Стоилов Стоилов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 960 90 81
Кабинет: 6
Консултации: Понеделник: 12,30 - 14,00ч. ; Вторник: 14,00 - 15,30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Финанси бакалаври редовно 116 11600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Макроикономика бакалаври редовно 180 18000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Международни икономически отношения бакалаври редовно 127 12700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Международни отношения бакалаври редовно 302 30200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Публична администрация бакалаври редовно 208 20800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 18700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Социология бакалаври редовно 402 40200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 18100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Маркетинг бакалаври редовно 185 18500
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Политология бакалаври редовно 302 30200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Счетоводство бакалаври редовно 117 11700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Финансов контрол бакалаври редовно 118 11800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Екоикономика бакалаври редовно 184 18400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Аграрен бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Бизнес икономика бакалаври редовно 182 18200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Регионално развитие бакалаври редовно 208 20800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Бизнес администрация бакалаври редовно 207 20700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 127 12700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 18300
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Индустриален бизнес бакалаври редовно 182 18200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Международен туризъм и икономика бакалаври редовно 127 12700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Политическа икономия бакалаври редовно 180 18000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 13800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Бизнес логистика бакалаври редовно 186 18600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 18100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Стратегическо планиране бакалаври редовно 185 18500
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 13800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Търговия и продажби бакалаври редовно 187 18700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 80100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) бакалаври редовно 801 80100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Икономика бакалаври редовно 180 18000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 13800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Предприемачество бакалаври редовно 183 18300
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 13800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Медии и журналистика бакалаври редовно 504 50400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 18000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 13800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Медия икономика бакалаври редовно 505 50500
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 18900
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 13800
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Европейска политика и икономика бакалаври редовно 302 30200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Анализ на бизнес данни със спец. софтуер бакалаври редовно 189 18900
Л - (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 186 18600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Финанси бакалаври редовно 113 11300
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Макроикономика бакалаври редовно 150 15000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 12600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Международни отношения бакалаври редовно 301 30100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Публична администрация бакалаври редовно 206 20600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 157 15700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика на търговията бакалаври редовно 157 15700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Социология бакалаври редовно 401 40100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Застраховане и социално дело бакалаври редовно 151 15100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Маркетинг бакалаври редовно 155 15500
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Политология бакалаври редовно 301 30100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Счетоводство бакалаври редовно 114 11400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Финансов контрол бакалаври редовно 115 11500
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика на туризма бакалаври редовно 126 12600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Екоикономика бакалаври редовно 154 15400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Аграрен бизнес бакалаври редовно 154 15400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Бизнес икономика бакалаври редовно 152 15200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Регионално развитие бакалаври редовно 206 20600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Бизнес администрация бакалаври редовно 205 20500
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 126 12600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 153 15300
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Индустриален бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Политическа икономия бакалаври редовно 150 15000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Бизнес логистика бакалаври редовно 156 15600
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 151 15100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Стратегическо планиране бакалаври редовно 155 15500
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика бакалаври редовно 150 15000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Предприемачество бакалаври редовно 153 15300
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Медии и журналистика бакалаври редовно 502 50200
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономическа социология и психология бакалаври редовно 150 15000
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 154 15400
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Медия икономика бакалаври редовно 503 50300
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 159 15900
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Европейска политика и икономика бакалаври редовно 301 30100
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Анализ на бизнес данни със спец. софтуер бакалаври редовно 159 15900
Л - (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 156 15600
Л - (карта) Физкултура Право бакалаври редовно 602 60200
Л - (карта) Физкултура Право бакалаври редовно 603 60300
У - (карта) Физическо възпитание и спорт - 1 курс Право бакалаври редовно 604 60400
У - (карта) Физическо възпитание и спорт - 1 курс Право бакалаври редовно 605 60500
m-learning курс У 11.11.2023 г. 11.00 - 15.15 (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Финанси бакалаври дистанционно 924 9032
m-learning курс У 11.11.2023 г. 11.00 - 15.15 (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 9033
Онлайн занятие » m-learning курс У 10.2.2024 г. 10.00 - 14.15 (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Финанси бакалаври дистанционно 924 9032
Онлайн занятие » m-learning курс У 10.2.2024 г. 10.00 - 14.15 (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 9033