Иван Стоилов Стоилов

Доц. д-р Иван Стоилов Стоилов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 960 90 81
Кабинет: 6
Консултации: Понеделник: 12,30 - 14,00ч. ; Вторник: 14,00 - 15,30
Научни интереси: Научните ми интереси са в сферата на студентския и аматьорски спорт, в частност футбол и футзал. Акцент в изследователската ми работа е сравнително нов и атрактивен спорт, като футзал. Експлоатирани са проблеми свързани с организацията, подготовката, провеждането и анализа на спортно-тренировъчната и състезателна дейност във футзал.