Отличия (почести) и награди

16.03.2015 г.

Награждаване на авторите на докторантски разработки със значим принос за икономическата наука и практика по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“

Публикацията „Фактори на кредитната динамика извън еврозоната“ (Пешев, 2014)* бе избрана на първо място в един от конкурсите за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“.

Пълният текст и снимки от награждаването могат да бъда видени тук.

* Пешев, П. (2014) ,Фактори на кредитната динамика извън еврозоната, БНБ, Дискусионни материали,,DP/95/2014.

 

21.02.2013 г.

Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г.

В присъствието на членовете на Управителния съвет на Българската народна банка на 21 февруари бяха връчени удостоверения на победителите в десетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ за 2013 г.:

Велислава Илкова Карайчева – студентка в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”;

Иван Василев Тодоров – студент в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”;

Петър Илков Пешев – докторант в УНСС, научна специалност „Политическа икономия”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”.

Удостоверенията на победителите бяха връчени от управителя на БНБ Иван Искров (вдясно) в присъствието на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и член на УС на БНБ.

Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка.

В конкурса участваха 26 кандидати, от които 6 докторанти и 20 студенти в ОКС „магистър“.

Пълният текст от събощението на уеб сайта на УНСС може да бъде достъпен тук, а към съобщението от уеб сайта на БНБ сочи следният линк.