Петър Илков Пешев

Гл.ас. д-р Петър Илков Пешев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Вторник(онлайн след предварителна уговорка/12:30-14:30);Четвъртък(онлайн след предварителна уговрока/10:00-12:00);

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 12.30 - 15.45 403К (карта) Макроикономика Анализ на бизнес данни със спец. софтуер бакалаври редовно 189 18900
Л сряда 12.30 - 15.45 403К (карта) Макроикономика Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 18900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 23.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800