Personal pageЛична страницаПерсональная страница

This is my personal webpage (called „blog“) hosted by my university site. This page is still under construction – please, do not post any links to it! Thank you!
Това е личната страница в моя информационен домейн (наричан „блог“) на уебстраницата на УНСС. Домейнът е в процес на разработване – моля не поставяйте никъде линкове към него! Благодаря за проявеното разбиране!

Leave a Reply