Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Индустриален бизнес редовно бакалавър 182
лятна редовна 27.5.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Бизнес икономика редовно бакалавър 182
лятна поправителна 6.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Индустриален бизнес редовно бакалавър 182
лятна поправителна 6.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Бизнес икономика редовно бакалавър 182