ОКС Магистър

Указания за разработване на магистърска теза (дипломна работа) за студентите от специалности Бизнес икономика (БИ) и Бизнес анализи и проекти (БАП) в ОКС Магистър – Основни насоки