Заместник-ректор
по учебната дейност

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 2006 (карта) Основи на управлението Бизнес логистика бакалаври редовно 156 15600
Л понеделник 09.00 - 12.15 2006 (карта) Основи на управлението Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 156 15600
Л понеделник 14.15 - 15.45 2023 (карта) Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 234 23400
Л понеделник 16.00 - 19.15 2009 (карта) Основи на управлението Бизнес икономика бакалаври редовно 152 15200
Л понеделник 16.00 - 19.15 2009 (карта) Основи на управлението Индустриален бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 09.00 - 10.30 3008 (карта) Научна етика Финансов контрол бакалаври редовно 115 11500
Л вторник 10.45 - 12.15 208К (карта) Научна етика Счетоводство бакалаври редовно 114 11400
Л вторник 12.30 - 14.00 4009 (карта) Научна етика Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2094 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 09.00 - 12.15 2007 (карта) Управленски решения и риск Публична администрация бакалаври редовно 204 20400
Л четвъртък 09.00 - 12.15 2007 (карта) Управленски решения и риск Регионално развитие бакалаври редовно 204 20400
Л четвъртък 09.00 - 12.15 2007 (карта) Управленски решения и риск Бизнес администрация бакалаври редовно 203 20300
Онлайн занятие » m-learning курс Л 1.10.2022 г. 14.15 - 18.15 303 (карта) Научна етика Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 729 72900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 22.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на проекти Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 23.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.12.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Методи за изследване и академично писане Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
m-learning курс Л 25.2.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на европейски програми и проекти Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
m-learning курс Л 26.2.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управленско консултиране Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800