Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 2006 Основи на управлението Икономика и бизнес бакалаври редовно 163 16300
Л понеделник 14.15 - 17.30 2006 Основи на управлението Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 165 16500
Л сряда 10.45 - 12.15 2023 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври редовно 228 22800
Л сряда 12.30 - 14.00 2023 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври редовно 231 23100
Л четвъртък 08.10 - 11.25 2007 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври редовно 202 20200
Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 17.30 2094 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 20.2.2021 г. 9.00 - 17.30 Управление на операциите Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 27.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Л 28.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Л 6.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 73100
У 7.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 7302
Л 13.3.2021 г. - 14.3.2021 г. 9.00 - 17.30 2094 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 27.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 93500
У 28.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 9307
Л 3.4.2021 г. 9.00 - 17.30 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 10.4.2021 г. - 11.4.2021 г. 9.00 - 17.30 2094 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800