Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.00 3074 Основи на управлението Политически науки бакалаври редовно 315 31500
Л понеделник 15.05 - 17.35 3074 Основи на управлението Политически науки бакалаври редовно 314 31400
Л понеделник [от 6.3.2017 г. до 22.5.2017 г.] 17.45 - 21.00 2119 Комуникация при реализиране на международни проекти Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 12.30 - 14.00 П034 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври редовно 219 МИБ
Л вторник 16.00 - 17.30 2023 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври редовно 216 21600
Л вторник 17.45 - 19.15 3075 Основи на управлението Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 178 17800
Л събота 08.00 - 10.30 2094 Управление на проекти Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л 4.3.2017 г. 9.00 - 16.45 303 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 805 80500
У 5.3.2017 г. 9.00 - 16.45 303 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 805 8006
Л 11.3.2017 г. 9.00 - 16.45 303 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 804 80400
У 12.3.2017 г. 9.00 - 16.45 303 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 804 8005
Л 17.3.2017 г. 9.00 - 17.30 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 17.3.2017 г. 9.00 - 17.30 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 18.3.2017 г. - 19.3.2017 г. 10.00 - 18.30 3067 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 18.3.2017 г. - 19.3.2017 г. 10.00 - 18.30 3067 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.3.2017 г. 9.00 - 16.45 4003 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 26.3.2017 г. 10.00 - 17.45 4003 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 31.3.2017 г. 16.00 - 19.15 2094 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 1.4.2017 г. 9.00 - 16.45 3073 Управление на операциите Бизнес администрация - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 2.4.2017 г. 12.30 - 19.15 3073 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 21.4.2017 г. - 22.4.2017 г. 9.00 - 17.30 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 21.4.2017 г. - 22.4.2017 г. 9.00 - 17.30 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.4.2017 г. 11.00 - 19.30 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.4.2017 г. 11.00 - 19.30 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 29.4.2017 г. 9.00 - 16.45 4054 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври дистанционно 931 93100
У 30.4.2017 г. 9.00 - 16.45 4054 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври дистанционно 931 9303
Л 13.5.2017 г. 9.00 - 16.45 4054 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври дистанционно 932 93200
У 14.5.2017 г. 9.00 - 16.45 4054 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври дистанционно 932 9305
Л 19.5.2017 г. 16.00 - 19.15 2094 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 27.5.2017 г. 9.00 - 16.45 504 Управленско консултиране Бизнес администрация–4 с. (проф. бак.)-Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 27.5.2017 г. 9.00 - 16.45 504 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 28.5.2017 г. 13.15 - 17.05 504 Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 28.5.2017 г. 9.00 - 12.50 504 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация–4 с. (проф. бак.)-Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800