Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 14.00 2009 Основи на управлението Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 146 14600
Онлайн занятие » Л понеделник 15.05 - 18.20 3074 Основи на управлението Икономика и бизнес бакалаври редовно 144 14400
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 3008 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври редовно 235 23500
Онлайн занятие » Л вторник 13.20 - 14.50 3075 Основи на управлението Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 Основи на упр.
Онлайн занятие » Л вторник 13.20 - 14.50 3075 Основи на управлението Политология -напр. бакалаври редовно 318 Основи на упр.
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 15.45 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври редовно 228 22800
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 17.30 П036 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври редовно 225 22500
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2110 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. 9.00 - 16.45 2121 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 2121 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври дистанционно 934 93400
Онлайн занятие » Л 8.3.2020 г. 9.00 - 17.30 5007 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 11.00 - 18.45 303 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 730 73000
Онлайн занятие » У 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 303 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 730 7301
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 303 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 73100
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 15.45 302 Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 15.45 302 Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 2009 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 306 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 16.45 306 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. 9.00 - 16.45 505 Приложен мениджмънт Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 15.00 П037 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3061 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 17.5.2020 г. 9.00 - 13.15 3061 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800