Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 3008 Управленски решения и риск Администрация и управление бакалаври редовно 224 УРР
Л вторник 12.30 - 14.00 3008 Управленски решения и риск Администрация и управление бакалаври редовно 225 УРР
Л вторник 12.30 - 14.00 3008 Управленски решения и риск Администрация и управление бакалаври редовно 226 УРР
Л вторник 16.00 - 17.30 П036 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври редовно 219 21900
Л вторник 17.45 - 21.00 2059 Методи за изследване в бизнеса Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 П034 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 П034 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2006 Основи на управлението Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 13200
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3067 Основи на приложния мениджмънт Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л петък 17.45 - 21.00 2094 Управление на проекти Бизнес администрация - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 15.10.2017 г. 9.00 - 15.45 3036 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 21.10.2017 г. 9.00 - 16.45 302 Управление на операциите Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 805 80500
У 22.10.2017 г. 9.00 - 16.45 302 Управление на операциите Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 805 8006
Л 28.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3034 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври дистанционно 932 93200
У 29.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3034 Управление на операциите Бизнес администрация бакалаври дистанционно 932 9305
Л 4.11.2017 г. 13.30 - 17.30 306 Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 4.11.2017 г. 9.00 - 13.00 305 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 5.11.2017 г. 9.00 - 16.45 306 Управление на проекти Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 11.11.2017 г. 9.00 - 16.45 403 Управленски решения и риск Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 730 73000
У 12.11.2017 г. 9.00 - 16.45 403 Управленски решения и риск Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 730 7301
Л 18.11.2017 г. - 19.11.2017 г. 9.00 - 16.45 5004 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 25.11.2017 г. 9.00 - 14.00 П046 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 2.12.2017 г. 9.00 - 14.00 П046 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 10.12.2017 г. 9.00 - 12.15 2112 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 6.1.2018 г. 9.00 - 17.30 3032А Управление на операциите Бизнес администрация - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800