Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 07.15 - 10.30 2009 Основи на управлението Икономика и бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л вторник 09.00 - 12.15 3074 Основи на управлението Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 182 18200
Л вторник 16.00 - 17.30 П036 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври редовно 222 22200
Л вторник 17.45 - 21.00 П037 Управленско консултиране Бизнес администрация - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 09.00 - 10.30 П034 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври редовно 219 21900
Л сряда 11.30 - 14.00 2019 Основи на управлението Международни отношения бакалаври редовно 316 Основи на упр.
Л сряда 11.30 - 14.00 2019 Основи на управлението Политология бакалаври редовно 316 Основи на упр.
Л петък 09.00 - 12.15 2019 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври редовно 227 22700
Л събота 09.45 - 12.15 2094 Управление на проекти Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л 24.2.2018 г. 9.00 - 16.45 5023 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври дистанционно 933 93300
У 25.2.2018 г. 9.00 - 16.45 5023 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация бакалаври дистанционно 933 9011
Л 11.3.2018 г. 13.00 - 19.45 2092 Управление на проекти Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.3.2018 г. 9.00 - 16.45 304 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 805 80500
У 18.3.2018 г. 9.00 - 16.45 304 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 805 8006
Л 14.4.2018 г. 9.00 - 16.45 304 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 806 80600
У 15.4.2018 г. 9.00 - 16.45 304 Методи за изследвания в бизнеса Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 806 8007
Л 28.4.2018 г. 9.00 - 16.45 5023 Проектиране на системи за управление Бизнес администрация бакалаври дистанционно 932 93200
Л 12.5.2018 г. - 13.5.2018 г. 9.00 - 16.45 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 12.5.2018 г. - 13.5.2018 г. 9.00 - 16.45 П037 Управление на проектно портфолио Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 19.5.2018 г. - 20.5.2018 г. 9.00 - 15.45 П046 Управленско консултиране Бизнес администрация - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 26.5.2018 г. 9.00 - 16.45 305 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 27.5.2018 г. 9.00 - 16.45 305 Управленско консултиране Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800