Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник [от 11.2.2020 г. до 28.4.2020 г.] 18.30 - 21.00 2058 Публично частно партньорство Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л четвъртък 07.20 - 10.35 2094 Политически партии и партийни системи Политология бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.00 2110 Съвременната българска партийна система Политология бакалаври редовно 316 31600