Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 11.30 - 14.00 3063 Конституционализъм и политика Политология бакалаври редовно 314 31400
Л петък 17.45 - 20.15 2030 Политология Право - напр. бакалаври редовно 613 П1
Л петък 17.45 - 20.15 2030 Политология Право - напр. бакалаври редовно 614 П2
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 183 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 184 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика и бизнес бакалаври редовно 185 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 186 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 187 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 188 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 180 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 181 ПОЛИТОЛ1
Л събота 12.30 - 15.45 2009 Политология Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 182 ПОЛИТОЛ1