Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 16.00 - 17.30 2094 Политически партии и партийни системи Политология бакалаври редовно 316 31600
Л вторник [от 12.2.2019 г. до 12.3.2019 г.] 18.30 - 21.00 3039 Гражданска активност и политически протести Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л вторник [от 2.4.2019 г. до 2.4.2019 г.] 18.30 - 21.00 3039 Гражданска активност и политически протести Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 12.25 - 14.55 2121 Съвременната българска партийна система Политология бакалаври редовно 314 31400