Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Снежана Александрова Башева

Проф. д-р Снежана Александрова Башева

Служебен E-mail: sbasheva@unwe.bg
Личен E-mail: snejanabacheva@hotmail.com
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 11.30 2015 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 110 11000
Л вторник 11.40 - 14.10 2015 (карта) Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 109 10900
Л вторник 17.45 - 21.00 3032А (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 21.9.2022 г. до 2.11.2022 г.] 17.45 - 21.00 2060 (карта) Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 9.11.2022 г. до 9.11.2022 г.] 17.45 - 19.15 2060 (карта) Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 9.11.2022 г. до 9.11.2022 г.] 19.30 - 21.00 2060 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 16.11.2022 г. до 23.11.2022 г.] 17.45 - 21.00 2060 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.9.2022 г. - 25.9.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.9.2022 г. - 25.9.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.9.2022 г. - 25.9.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 1.10.2022 г. 9.00 - 17.30 3033 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 1.10.2022 г. 9.00 - 17.30 3033 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
m-learning курс Л 8.10.2022 г. - 9.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 8.10.2022 г. - 9.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 15.10.2022 г. - 16.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 15.10.2022 г. - 16.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 22.10.2022 г. - 23.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 29.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 5.11.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 6.11.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 12.11.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 13.11.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 19.11.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2100 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2100 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 26.11.2022 г. - 27.11.2022 г. 9.00 - 17.30 1039 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 3.12.2022 г. - 4.12.2022 г. 9.00 - 17.30 1039 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 10.12.2022 г. - 11.12.2022 г. 9.00 - 17.30 1039 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 17.12.2022 г. - 18.12.2022 г. 9.00 - 17.30 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 17.12.2022 г. - 18.12.2022 г. 9.00 - 17.30 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 7.1.2023 г. - 8.1.2023 г. 9.00 - 17.30 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 7.1.2023 г. - 8.1.2023 г. 9.00 - 17.30 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800