Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3049 Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство бакалаври редовно 101 10100
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. - 21.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. - 21.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. - 21.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.2.2021 г. - 28.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.2.2021 г. - 28.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.3.2021 г. - 7.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.3.2021 г. - 7.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.3.2021 г. - 7.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.3.2021 г. - 14.3.2021 г. 9.00 - 17.30 1039 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.3.2021 г. - 21.3.2021 г. 9.00 - 17.30 1039 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.3.2021 г. - 28.3.2021 г. 9.00 - 17.30 1039 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.4.2021 г. - 4.4.2021 г. 9.00 - 17.30 1039 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.4.2021 г. - 11.4.2021 г. 9.00 - 17.30 1039 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.4.2021 г. - 18.4.2021 г. 9.00 - 17.30 1039 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.4.2021 г. 9.00 - 16.45 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 25.4.2021 г. 9.00 - 15.00 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.5.2021 г. 13.15 - 17.30 1039 Креативно счетоводство Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.5.2021 г. 9.00 - 13.15 4046 Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800