University of National and World Economy

DSC00413-3 - Copy

Welcome to UNWE Blogs.

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е преподавател в катедра “Икономикс” на УНСС и Секретар на секция “Икономически науки”-Съюз на учените в България, както и Синдикален секретар на национален Синдикат “Висше Образование” към КТ “ПОДКРЕПА”.  Автор е на научни публикации, които са  реферирани и индексирани в световни информационни ресурси: SCOPUS (Elsevier), EBSCOhost Research Databases, ProQuest и други. Съавтор е на публикации на ООН и други международни публични организации. Цитиран е в Web of Science.

Това е моят преподавателски блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.

TVEU-7x4


1.НОВИНИ-2019

  • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е избран на 2-та национална синдикална отчетно-изборна конференция проведена през м.юни 2019г.  за Синдикален секретар на национален Синдикат “Висше Образование” към КТ “ПОДКРЕПА” с мандат 2019-2022г. Синдикатът обединява синдикални секции от 20 български университета.

Интернет-страница на СВО-КТ”Подкрепа”:

http://podkrepa-svo.org/

.


НОВИНИ-2018

  • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е цитиран в Web_of_Science:

Web_of_Science-2018_Nozharov_S

.

  • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров от УНСС и съдия Теодора Стамболова от Върховен касационен съд са определени за преподаватели в Националния институт на правосъдието по дисциплината “Особености на престъпленията срещу интелектуалната собственост по чл.173 от Наказателния кодекс (ПЛАГИАТСТВО) и чл.174 от Наказателния кодекс (НАТРАПЕНО СЪАВТОРСТВО) при посегателства срещу произведения на науката.”  Обучението е предназначено за съдии, прокурори и следователи. С групата от първите 40 магистрати обучението стартира от 1-15 октомври 2018г. Интернет-страница на обучението със списъка с участващи магистрати на линк: http://www.nij.bg/Courses/Course.aspx?lang=bg-BG&pageid=494&ID=2228

Линк: (лекции на обучението).

.

  • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е определен преподавател в Националния институт на правосъдието по дисциплината “Влияние на принципа на “академичната автономия” при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ” . Повече информация за обучението на интернет-страницата на Националния институт на правосъдието: http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=1285

Линк: (лекции на обучението)

.

.

Линк към документа на ООН: http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN98152.pdf

unpan-2018

.


НОВИНИ-2017

  • Върховния касационен съд на Република България цитира гл.ас. д-р Щерьо Ножаров в Годишния доклад за дейността му през 2017г. (на стр.54)  за изнесената от него лекция пред пълния състав на Наказателната колегия на ВКС.

Линк към документа:

http://www.vks.bg/Docs/Доклад_дейност_ВКС_2017.pdf

Цитата е на стр.54

VKS-SN

.


2.МЕДИЙНИ ИЗЯВИ:

.

.Линк:

.https://www.youtube.com/watch?v=N10MpBrtl_k

.

bnr

http://bnr.bg/hristobotev/post/101119040

.

http://bnr.bg/hristobotev/post/100942144

.

blomberg bg

976876

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2018-01-18/viziyata-na-balgariya-za-ikonomichesko-razvitie-e-dramatichno-ostaryala

Bloomberg-X-11

.

bnr

http://bnr.bg/post/100931504

.

?????????????????????????????????????????????????????????

линк към предаването: Business Daily

TVEU-9-4-2

.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ:

https://www.manager.bg/finansi/18-may-denyat-na-danchnata-svoboda-v-blgariya?fbclid=IwAR0xUEcBQLgZ1wgztKgTHU8IJumH5WsQc8SynqgCbOx-hnvoHrz3Zh0qmYY

.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7453925?fbclid=IwAR1-_rp_n8JUR2bhFgXQ-7AgQhNYCKvn2kaMhVfSEe1OsDPCgg6cOrj_07c

.

https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/06/09/3921344_naukata_-_pet_trabanta_za_edin_rols-rois/

.

——————————————–

http://bnr.bg/post/100486196/godishno-ot-balgaria-iztichat-mejdu-30-i-500-milina-evro-ot-kontrabanda-i-prestaplenia-s-kulturni-cennosti

878ty767-www

.


4. Други

линк