Университет за национално и световно стопанство

 • .

Доц. д-р Щерьо Ножаров е посочен като автор с индивидуален принос за създаването на два монографични доклада на ООН, (съответно през 2018 и през 2021г.), [ линк1 -стр.iv,     ISBN:9789211232073, DOI: https://doi.org/10.18356/6aa6d28a-en , линк2 -стр.iv,    ISBN:9789211232110, DOI: https://doi.org/10.18356/9789210057783 ].

През 2021г. е поканен да изнесе научен доклад пред Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) в Женева, [ линк1 , стр.10 , линк2 , стр.13, т.72 , ECE/TRANS/SC.3/215 ]

През 2019г. е цитиран от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) [ линк1 , стр.55 и стр.9 под линия ].

.

Доц. д-р Щерьо Ножаров:

Други:

 • От 2022г. е член на Комитета по корпоративно управление, Комитета по инвестиции и отговорно бизнес поведение и Комитета по икономическа политика към Business at OECD (BIAC) и зам.-представител в РГ „Икономическа перспектива и барометър за реформи“ към Комитета по икономически и финансови въпроси в BusinessEurope.
 • От 2023г. е рез. член на на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Образование“ 2021 – 2027 (ПО) (Заповед № РД09-36 от 07.03.2023 г. и Заповед РД09-78/11.04.2023г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПО)
 • От 2024г. е назначен за член на постоянната Комисия за осигуряване качеството на дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация като представител на потребителите на кадри (национално представените работодателски организации) със Заповед № РД-12-97/29.03.2024г. – на Председателя на НАОА

Автор е на самостоятелни научни публикации, които са  реферирани и индексирани в най-престижните световни научни информационни ресурси: SCOPUS (Elsevier) и Web of Science (core collection), където е и цитиран (вкл. и във високоиндексираните издания на престижната Taylor & Francis Group).  Има Scopus h-index равен на 2.

Негова публикация се изучава в магистърски курс на чуждестранен университет включен в топ 300 в класацията на световните университети.

Специализирал е в чужбина (в САЩ и Италия) като стипендиант на Европейската инвестиционна банка, Световна търговска организация и Програма за международно обучение – САЩ в дългосрочни специализации завършени с университетска диплома. Има многобройни сертификати от краткосрочни курсове.


Това е моят преподавателски блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.


МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

1.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ – 2022

2022-1

Доц. д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС, беше цитиран в монография на Routledge (най-големият глобален академичен издател в областта на хуманитарните и социалните науки) което е част от глобалната Taylor & Francis Group. (Цитатите са на стр.35, 58)
Цитиращата публикация е:
Citroni, G., Spigno, I., & Tanzarella, P. (2022). The Right to Political Participation: A Study of the Judgments of the European and Inter-American Courts of Human Rights (1st ed.). Routledge.
Цитиращата публикация анализира: Правото на политическо участие – проучване на решенията на европейските и американските съдилища по правата на човека, като в нея е използван модел, създаден от д-р Ножаров за икономически анализ на съдебните решения.

2022-2

УНСС отново доказа, че има място сред научноизследователските университети. Доц. д-р Щерьо Ножаров от УНСС, проф. д-р Нина Николова от СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. дн Атанас Дерменджиев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ са представители на България в Научния комитет на индексираната в SCOPUS международна научна конференция :

.

–––––––––––––––-

2.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ – 2021

2021-1

ООН цитира през 2021г., доц. д-р Щерьо Ножаров от катедра „Икономикс“ на УНСС, като автор с индивидуален принос за създаването на:

United Nations, 2021, National institutional arrangements for SDG implementation: A five-year stocktaking, World Public Sector Report 2021, Division for Public Institutions and Digital Government, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April., ISBN:9789211232110 [eISBN:9789210057783]    DOI: 10.18356/9789210057783

Цитата е на стр. iv

.

линк:

https://publicadministration.un.org/Portals/1/WPSR2021_Full-Report_24Aug-Final.pdf

https://doi.org/10.18356/9789210057783

.

2021-2

ООН покани доц. д-р Щерьо Ножаров да изнесе доклад на 4.11.2021г. пред Икономическата комисия на ООН за Европа на тема: въвеждане на кръговата икономика във вътрешноводния транспорт. Поканата на ООН се базира на интерес към публикациите на д-р Щерьо Ножаров по тематиката, част от които ще влязат като отправна точка в хармонизирирането на правилата свързани с управлението на отпадъците от речни плавателни съдове и речни пристанищни съоръжения. Участието на д-р Щерьо Ножаров е вписано в официални документи на ООН: List of participants (стр.10), Report of the Working Party on Inland Water Transport on its sixty-fifth session (стр. 13, т.72): 

https://www.unwe.bg/bg/news/21761/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%be%d0%be%d0%bd.html

.

https://unece.org/sites/default/files/2021-12/ECE-TRANS-SC.3-215e.pdf

.

––––––––––––––––––––

3. МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2020

Доц. д-р Щерьо Ножаров от УНСС беше цитиран в монография на една от най-престижните световни аналитични организации – „RAND Corporation“ за която са работили нобелови лауреати по икономика като: Kenneth Arrow, Paul Samuelson, Oliver Williamson и други. Цитиращата публикация е качена в каталога на Библиотеката на Конгреса на САЩ.
Цитираща публикация:
Sargent, M., Marrone, J. V., Evans, A., Lilly, B., Nemeth, E., & Dalzell, S. (2020). Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data. Rand Corporation. [ISBN/EAN: 9781977401489] DOI: https://doi.org/10.7249/RR2706
[Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 978-1-9774-0148-9]
Цитат на стр.107 и 138;
.
––––––––––––––––––––––––––––––

4. МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2019

https://www.ebrd-restructuring.com/uploads/Enforcement%20Study%20discussion%20paper.pdf

.


5.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2018

2018-1.

https://doi.org/10.18356/6aa6d28a-en

.

https://www.local2030.org/library/view/437

unpan-2018

.


2018-2

 • Публикация на доц. д-р Щерьо Ножаров се изучава в магистърския курс на чуждестранен университет в топ 300 на световните университети:
  HSE University (National Research University Higher School of Economics) е на 298 място в последната класация на престижната QS world university rankings (2021).
  Магистърска програма: „Recovering the Humankind’s Past and Saving the Universal Heritage“.
  Един от двата научни източника на магистърския курс за академичната 2018/2019 е:
  Recommended Additional Bibliography:
  Shteryo Nozharov. (2015). Economic Dimension of Crimes against Cultural, Historical and Archaeological Heritage. Nauchni Trudove, (1), 125.
  Линк към програмата курса:

https://spb.hse.ru/en/humart/history/courses/420676089.html

.–––––––––––––-


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АКАДЕМИЧНИ НОВИНИ

НОВИНИ-2024

.

 • От началото на 2024г., доц. д-р Щерьо Ножаров е назначен за член на постоянната Комисия за осигуряване качеството на дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация като представител на потребителите на кадри (национално представените работодателски организации) със Заповед № РД-12-97/29.03.2024г. – на Председателя на НАОА

.

 • Монографията на доц. д-р Щерьо Ножаров, посветена на връзката между социалните разходи и кръговата икономика е издадена от Българска академия на науките и е индексирана в CEEOL:

Nozharov, S. (2023). Social costs of circular economy in European Union. Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS. ISBN (online): 978-619-245-3

Линк към CEEOL: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1197803

.

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров взе участие в заседание на Парламентарната комисия по образование и наука проведено на 7.2.2024г. относно публично обсъждане на законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите , № 49-402-01-3, внесен от министерския съвет на 09.01.2024г.:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3213/steno/7905

.

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3213/reports/17940

.

.НОВИНИ-2023

2023-1

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров беше избран за Зам.-председател на секция „Икономически науки“ (и член на ръководството) при СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ с мандат 2023-2027г..

2023-2

 • На 31.03.2023 г. (петък) от 16:00 ч. в Големия салон на Института за икономически изследвания при БАН се проведе публична лекция на доц. д-р Щерьо Ножаров, Зам.-председател на секция „Икономически науки“ – СУБ и преподавател в УНСС на тема:
  „Модели на кръгова икономика в ЕС и Китай – сравнителен анализ“:

https://www.iki.bas.bg/news/31032023-publichna-lekciia-%E2%80%9Emodeli-na-kragova-ikonomika-v-es-i-kitai-%E2%80%93-sravnitelen-analiz%E2%80%9C

.

 • На 6.04.2023 г. от 18:00 ч. в корпус 2, зала 110 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ се проведе публична лекция на доц. д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС на тема:
  „Кръгова икономика: между китайския модел и модела на Европейския съюз“

https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-krygova-ikonomika-mezhdu-kitajskiq-model-i-modela-na-evropejskiq-syjuz!68557

.

2023-3

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров е определен за рез. член на на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Образование“ 2021 – 2027 (ПО) (Заповед № РД09-36 от 07.03.2023 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПО)

.

НОВИНИ-2022

.

2022-1

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров през 2022г. взе участие в работата на Народно събрание на Република България:

https://www.parliament.bg/pub/plenary_documents/47-253-08-1_Doklad_KTSDP_ZP_udalzhavane_deystvieto_ZDBRB_ZBDOO_i_ZBNZOK_2021.pdf

.

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2948/steno/6547

.

https://www.parliament.bg/pub/plenary_documents/48-253-09-1_Doklad_KON_1-vo_ZID_ZVO.pdf

.

https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2948/reports/13975

.

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2948/reports/13974

.

2022-2

 • БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА: Д-р Щерьо Ножаров защити успешно академичната длъжност „Доцент“ в УНСС:

https://bia-bg.com/news/view/31184/?fbclid=IwAR2ExqKookGMtAtGzZLd5hIrlI4nDKeF_asSSl97_eE6nFejIHoBtVPB_h0

.

2022-3

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров беше избран за Зам.председател на SDSN-Bulgaria

https://www.unwe.bg/bg/news/25086/sdsn-bulgaria-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.html

.

2022-4

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров от 2022г. е член на Комитета по корпоративно управление, Комитета по инвестиции и отговорно бизнес поведение и Комитета по икономическа политика към Business at OECD (BIAC) и зам.-представител в РГ „Икономическа перспектива и барометър за реформи“ към Комитета по икономически и финансови въпроси в BusinessEurope.

.

НОВИНИ-2021

2021-1

https://www.unwe.bg/bg/news/20606/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80.html?fbclid=IwAR2cvKUfnIs-2CZRTI_59sZrh1E0dQLgOsowPJn08knQqKZbnfHkOz5XEDg

.

2021-2

 • Класиране на 44-то място в топ 50 на научните автори от България за всички години (от 1997г. до сега) на международния индекс IDEAS-RePEc, който е спонсориран от изследователския отдел на Federal Reserve Bank of St. Louis-USA .(28-мо място за последните 10 години):

https://ideas.repec.org/top/top.bulgaria.html?fbclid=IwAR07c9JvcJqOwA9c9Oib4YTZytliUUOPfIRxdkKVQvT8PpEF7YFrKPVfWIo

.

Доц. д-р Щерьо Ножаров през 2021г. взе участие в работата на Народно събрание на Република България:

 • Участие при обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. в Народно събрание

https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2881/reports/12719

.

https://www.parliament.bg/pub/plenary_documents/46-153-08-1_Doklad_KTSDP_1-o_ZID_ZBDOO_2021.pdf

..

НОВИНИ-2020

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров беше цитиран в едно от водещите издания на престижната публикационна група „Taylor & Francis group journals„, която е глобален лидер в областта на социалните и стопанските науки. Цитиращото издание е обозначено като водещо:  „A Leading Journal of Supply Chain Management“ и е със Scopus CiteScore 2019-5.2; Авторите от цитиращата публикация са от Британски университети, като само единия от авторите има 183 цитата в SCOPUS (Batista, L).  Линк към цитиращата публикация:  

https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=Nozharov%2C+S

.

НОВИНИ-2019

2019-1

 • Интердисциплинарни публикации (JEL: K14) на Доц. д-р Щерьо Ножаров са цитирани в съдебни решения и са приети от Апелативен съд-Пловдив и потвърдено от Върховен касационен съд за формиращи научната доктрина в наказателното право. Решение №21 от 30.01. 2019 г. по внохд № 43 по описа за 2018 г. на Пловдивски апелативен съд, наказателна колегия потвърдено с Решение № 102 ОТ 26.06.2019 Г. по н.д. № 371/2019 Г., Н.К., І н. о. на Върховен касационен съд, където се казва: „Подобно становище е отразено и в правната доктрина /К. Манов. Престъпления против културното наследство – колизии и съотношения, 2012 г.; К. Манов. Наказателноправна защита на културното наследство в Република България, 2011 г.; също така Щерьо Ножаров. Методология за разследване на престъпления, свързани с културни ценности, 2015; Щерьо Ножаров. Специфика на престъпленията, свързани с недвижимото културно – историческо наследство, 2011 г./.

Линк към пълния текст на цитираното съдебно решение:

http://okrsud.haskovo.net/sprweb/006fce18/35270219.htm?fbclid=IwAR0SqQgI_zuVPg9-ZbR9J-4v9D5uwluVvCjeIZ5p_JprOL-nyrMoP2LKN3Y

.


НОВИНИ-2018

2018-1

.

2018-2

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров от УНСС и съдия Теодора Стамболова от Върховен касационен съд са определени за преподаватели в Националния институт на правосъдието по дисциплината „Особености на престъпленията срещу интелектуалната собственост по чл.173 от Наказателния кодекс (ПЛАГИАТСТВО) и чл.174 от Наказателния кодекс (НАТРАПЕНО СЪАВТОРСТВО) при посегателства срещу произведения на науката.“  Обучението е предназначено за съдии, прокурори и следователи. С групата от първите 40 магистрати обучението стартира от 1-15 октомври 2018г. Интернет-страница на обучението със списъка с участващи магистрати на линк: http://www.nij.bg/Courses/Course.aspx?lang=bg-BG&pageid=494&ID=2228

Линк: (лекции на обучението). (упражнения)

.

2018-3

 • Доц. д-р Щерьо Ножаров е определен преподавател в Националния институт на правосъдието по дисциплината „Влияние на принципа на „академичната автономия“ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ“ . Повече информация за обучението на интернет-страницата на Националния институт на правосъдието: http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=1285

Линк: (лекции на обучението)

.


НОВИНИ-2017

2017-1

 • Върховния касационен съд на Република България цитира доц. д-р Щерьо Ножаров в Годишния доклад за дейността му през 2017г. (на стр.54)  за изнесената от него лекция пред пълния състав на Наказателната колегия на ВКС.

Линк към документа:

http://www.vks.bg/analizi-i-dokladi/vks-godishen-doklad-2017.pdf

Цитата е на стр.54

.

2017-2

 • Върховния касационен съд на Република България цитира интердисциплинарна научна публикация (JEL: K14) на доц. д-р Щерьо Ножаров като формираща научната доктрина прилагана в правото (Решение № 240 от 06.12.2017 г. по н. д. № 790/2017 Г., Н. К., ІІ н.о. на Върховен касационен съд): „Предвид непосредствения обекта на закрила с нормата на чл.278 ал.6 от НК – обществените отношения, свързани с реда на управление в различни области и неговия конкретен обект, който са обществените отношения, свързани с опазването и закрилата на културното наследство на РБ, паричната стойност на предмета на престъплението (археологическия обект) няма никакво значение за определяне наличието или липсата на обществена опасност на деянието. В този смисъл „Ножаров, Щ. Престъпления срещу културно-историческото наследство. Особености на съставомерността (първа част). Общество и право, бр.2/2015 г.

Линк към пълния текст на решението на Върховен касационен съд:

http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/Keywords/0CE786361D78ABB7C22581EE0030A71A

.


НОВИНИ-2014

 • Публикация качена на интернет-страницата на институция на ООН [The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)] цитира публикация на доц. д-р Щерьо Ножаров. Цитиращата публикация е: European Council on Refugees and Exiles (2014), Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children-Comparative Report, July 2014, p.83. Цитатът е на стр.83 (Реф. 296, под линия). Цитираната публикация е: Ножаров Щ.,“Бежанско право /Наръчник за служебни адвокати, предоставящи правна помощ на лица, търсещи закрила с отказ в хода на съдебното производство/“, Държавна агенция за бежанците /с подкрепата на Европейски бежански фонд-ЕС и Асоциация „Форум/, 2012, стр.1-217; (JEL: K37)

Линк към цитиращата публикация:

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&publisher=ECRE&type=THEMREPORT&skip=0&querysi=%22Right+to+Justice%3A+Quality+Legal+Assistance+for+Unaccompanied+Children+-+Comparative+Report%22&searchin=fulltext&sort=date

.


2.МЕДИЙНИ ИЗЯВИ 

.

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ ПРЕЗ 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 (архив):

линк:

http://blogs.unwe.bg/shtnozharov/6-2/


.

.

.


4. Отличия

линк