Корпоративни финанси, бакалаври, на български език (Corporate Finance in BG, Bachelor )

Информацията е предназначена за студентите от специалностите:

  • Икономика, общество и човешки ресурси с лектори проф. д-р Димитър Ненков и гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева; (потоци 140, 142)

Дати за първи минитест:
Поток 140 (петък) –  по време на часа, датата ще бъде обявена по-късно
Поток 142 (сряда) – по време на часа, датата ще бъде обявена по-късно

Дата и час за междинния тест, който ще се проведе в Тестови Център:
Поток 140 (петък) –  по време на часа, датата ще бъде обявена по-късно
Поток 142 (сряда) – по време на часа, датата ще бъде обявена по-късно