Words

 •   „В Марксовото разбиране самостоятелният свободен човек е еквивалент на активния, продуктивен и богат със своите отношения човек“;
  „С помощта на рационализацията човек се старае да представи нещата така, сякаш неговата постъпка е предизвикана от разумни и морални мотиви, като точно с това се скрива, че тя е предизвикана от мотиви, противоречащи на осъзнатото мислене на човека.“;
  „Историята не е нищо друго освен дейността на преследващия своите цели човек.“
  Фром, Ерих. Отвъд веригите на илюзиите (Моята среща с Маркс и Фройд) София : Захарий Стоянов, 2002 . – 256 с. ISBN 954-739-179-8
 • „Непредвидимите времена винаги причиняват объркване и кризи. Хаосът обзема финансите, взаимоотношенията, семейството, ценностите, посоката. Има няколко принципа, които остават непоклатими при всички видове урагани. Доверие. Лоялност. Свобода на действие. Творческа енергия.“
  •  „Предвидими резултати в непредвидими времена“ от Стивън Кови и Боб Уитман
 • „По дефиниция една абсурдна или нелогична идея не може да съществува в рамките на нашия опит.“
 • Дан Ариели – Предвидимо ирационални: Кои са силите, формиращи нашите решения