Papers

 • Barter System Signals Harmony in Causality (2013)
 • Бартерната система в триизмерен модел на разпределението  (2014)
 • Бартерни пари – актуално предизвикателство пред теорията, бизнеса и държавното управление  (2014) /barter money
 • Общностните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза  (2012)
 • Принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на търговските дружества чрез финансови съотношения (2011)
 • Размисли върху икономическия растеж. Понятие и състав.  (2012)
 • Как да се справим с особеностите на пазара на труд – 5 стъпки за привличане на най-подходящите кадри (2005)
 • Холдинг/Holding Group. Основни термини използвани в учебния процес (2011)
 • Финансови аспекти на инвестирането (2004)
 • Финанси и икономически растеж (2003)
 • Относно субективността на икономическите изследвания (2003)
 • Инвестициите като фактор на икономическия растеж (2001)
 • Инвестиции – Данъци – Потребителско търсене (2001)
 • Методология за анализ на финансовото състояние на търговско дружество (1995)